Sami jsme bezmocní

(13.6.2016)

"Beze mne nemůžete činit nic", prohlašuje Ježíš (Jan 15,5). Chce tím říct, že bez něj nelze vykonat nic podstatného, co by mělo trvalejší charakter. Vnější a povrchní věci zvládáme poměrně snadno: pracujeme, jíme a spíme, aniž potřebujeme nějakou zvláštní pomoc od Boha. 

    více...

Autor: Wilfrid Stinissen   |   Sekce: Články

Jak číst Bibli? Prostý a účinný recept

(6.6.2016)

Existuje velmi prostý,
avšak zároveň účinný recept:
jednoduše vzít a číst.
Číst tak, jak umím,
a časem se to bude postupně
zlepšovat a zdokonalovat.

    více...

Autor: Angelo Scarano   |   Sekce: Články

Jedině Bůh dokáže ukojit naši žízeň po lásce, ať je jakkoli veliká

(2.6.2016)

Najednou začínám chápat, že mé setkání s Ježíšem, i když bylo trochu ubohé, trochu nevydařené, trochu zmatené, mi dává najednou nečekanou sílu.

    více...

Sekce: Články

Čeká-li někdo na mávnutí kouzelného proutku, může dopadnout špatně

(30.5.2016)

Jestliže se rozhodneme následovat Krista, 
pak jsme na Kristově cestě, a to znamená, 
že se nemusíme obávat o svou budoucnost.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Náš život se může stát plodným, jako byl život Mariin

(27.5.2016)

Aneb: každý z nás může být plný Boha... Maria otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo podle jeho slova.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Eucharistie je nám nabízena do našich konkrétních životních podmínek

(24.5.2016)

Eucharistie je pokrmem, který člověka udržuje při životě během jeho dlouhého exodu pouští lidské existence. Stejně jako mana pro lid Izraele, je také eucharistie pro každou křesťanskou generaci nepostradatelnou potravou.

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

Kdo dává, sám nakonec dostává víc...

(23.5.2016)

Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí.

    více...

Autor: Ambrož Milánský   |   Sekce: Články

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer

(20.5.2016)

Svatý Klement Maria Hofbauer je živým svědectvím toho, že Boží prozřetelnost umí psát rovně i po křivolakých řádcích. Prožité utrpení jej nezlomilo, naopak mu pomohlo vnitřně dozrát. Stává se tak oblíbeným duchovním pastýřem.

    více...

Autor: Kateřina Lachmanová   |   Sekce: Články

Milí kněží, kteří procházíte zkouškami

(17.5.2016)

Pouze Kristova láska činí apoštolské působení účinným, především v těžkých okamžicích zkoušek. Hlásejte ji, milí kněží, tím, že zůstanete niterně sjednoceni s Ježíšem a budete konat s nadšením svou službu s jistotou, že nebude mít nedostatku ten, kdo mu důvěřuje.

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém

(13.5.2016)

Ježíš posílá každému z nás Ducha svatého a učí nás obracet se na něho výslovně titulem Přímluvce (srov. Jan 14,16,26). Nazývat takto Ducha svatého má zvláštní a hluboký význam. Jednou ze základních lidských zkušeností je totiž nenaplněnost. Člověk je na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. 

    více...

Autor: Jerzy Zielinski   |   Sekce: Články

[nahoru]

Náhodný tip

Modlitba argentinských nocí
Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz