Problémy v chápání biřmování

(11.5.2016)

Zkušenost ukazuje, že chápání svátosti biřmování je často dosti nepřesné a povrchní, zatížené řadou v historii vzniklých myšlenkových klišé. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Někteří lidé si myslí, že se modlí špatně a přitom se modlí velmi dobře

(9.5.2016)

Jsou lidé, kteří si myslí, že se modlí špatně
a přitom se modlí velmi dobře,
a jsou jiní, kteří si naopak myslí,
jak dobře se nemodlí a přitom se modlí špatně!

    více...

Autor: Jacques Philippe   |   Sekce: Články

Práce a služba se mohou stát falešným cílem

(4.5.2016)

Člověk se mnohdy nechá strhnout
naléhavými potřebami a opomene to,
co je opravdu důležité.
Toto nebezpečí číhá
na každém kroku. 

    více...

Sekce: Články

Co mi vadí na katolické mši

(29.4.2016)

Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“

    více...

Autor: Mark Hart   |   Sekce: Články

Pravý učitel je ve vašem nitru (sv. Augustin)

(25.4.2016)

Ten, kdo skutečně vyučuje srdce, 
má svou katedru v nebi. 

On sám má proto mluvit  
ve vašem nitru, 
tam, kam nemůže 
proniknout žádný člověk. 

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Krátké příběhy ke katechezi – nová rubrika

(20.4.2016)

Na webu pastorace.cz vznikla nová rubrika "Příběhy ke katechezi".  Jde o reakci na praktickou potřebu katechetů, kněží, vychovatelů a rodičů mít možnost snadno najít vhodný příběh k tématu, o kterém chtějí psát nebo mluvit. Každý dobrý příběh je totiž jako otevřené dveře do jiné reality, jiného světa než ve kterém jsme my sami.

    více...

Sekce: Články

Pán s vámi. I s tebou! V tomto pozdravu nejde o zbožné přání...

(18.4.2016)

Na začátku slavení eucharistie - po znamení kříže - pokračuje slavení eucharistie vzájemným pozdravem kněze a věřících. V pozdravu „Pán s vámi“ nejde o zbožné přání, ale o skutečnost. Jde o vyznání víry, že Pán je stále s námi a bude s námi až do skonání věků: on je ten prorokovaný Emmanuel, což znamená „Bůh s námi“

    více...

Sekce: Články

Jak Bůh povolal papeže Františka v jeho 17 letech

(12.4.2016)

Bůh se s Jorgem „poprvé spojil“ 21. září 1953, šest týdnů před jeho sedmnáctými narozeninami. Byl na cestě za svou přítelkyní a přáteli. Když procházel kolem kostela svatého Josefa, pocítil nutkání vejít dovnitř. „Vstoupil jsem, protože jsem věděl, že to musím udělat. Tyhle věci cítíte, ale nevíte, co znamenají,“ řekl později.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Austin Ivereigh   |   Sekce: Články

Přehledně o dokumentu Amoris laetitia papeže Františka

(8.4.2016)

Očekávaný dokument papeže Františka  Amoris laetitia, který vychází z obou synod o rodině, byl představen dnes 8. 4. 2016. Pro lovce senzací je špatnou zprávou, že se žádná senzace nekoná. Text je výslovně pastorační, což znamená, že jen neopakuje zásady, nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí a do nich se snaží „svítit světlem evangelia“. 

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio) , Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Bible není vrcholným dílem literatury, nýbrž ohnivou knihou (papež František)

(5.4.2016)

Mohli byste mi darovat novou Bibli, ale nechtěl bych ji. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě provázela polovinu mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými slzami. Žiji z ní, píše papež František.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

[nahoru]Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz