Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla. (papež František)

(29.12.2015)

Bůh na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; nezapomínejme na to. Stále nás milosrdně očekává. Nemějme strach se k Němu přiblížit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, On nám vždycky odpustí. Je čirým milosrdenstvím. Jděme za Ježíšem!

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Boží milost může nalézt východiska ze situací, které jsou neřešitelné (papež František)

(27.12.2015)

Jedině Boží Milosrdenství může vysvobodit lidstvo
z tolika – někdy monstrózních - forem zla,
které v něm plodí egoismus.
Boží milost může obrátit srdce
a nalézt východiska ze situací,
které jsou lidsky neřešitelné.
(Z poselství Urbi et Orbi papeže Františka 25.12.2015)

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Štepán - konvertita, nadšený hlasatel víry a první mučedník pro Krista

(26.12.2015)

Krev prolitá mučedníky je semenem, z něhož vyrůstají noví křesťané, řekl později křesťanský spisovatel Tertulián. Kameny, které zabily Štěpána, aby bylo zničeno jeho učení a jeho společenství, se tak paradoxně staly stavebními kameny církve – církve jako společenství lidí, „živých kamenů“.

    více...

Sekce: Články

To Světlo svítí stále, zejména tehdy, když procházíme nejistotou a nesnázemi

(21.12.2015)

Kdykoliv se člověk v dějinách pokoušel zhasit Boží světlo, nastala tragická údobí poznamenaná násilím. Pokud nejsou pojmy „svoboda“, „společné dobro“, „spravedlnost“ pevně zakotveny v Bohu a v jeho lásce – onom Bohu, který ukázal svou tvář v Ježíši Kristu – zůstávají velmi často v moci lidských zájmů.

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

Co je to milosrdenství? Asi tušíme, ale běda, kdyby se nás někdo zeptal

(19.12.2015)

Zkusme si více všímat projevů Božího milosrdenství v Písmu, v církvi, ve společnosti i v našem osobním životě... 

    více...

Sekce: Články

Definice milosrdenství dle Starého zákona

(17.12.2015)

Pro definici milosrdenství používají biblické texty Starého zákona především dva výrazy, z nichž každý má co do obsahu jiné zabarvení. Jde o slova “hesed“ a“rahamim“. V jazyce Starého zákona nacházíme ale i další výrazy.

    více...

Autor: Jan Pavel II.   |   Sekce: Články

Výtah k Bohu

(15.12.2015)

Žijeme ve století vynálezů. Dnes už není třeba namáhat se s výstupem po schodech - u bohatých lidí je výhodně nahrazuje výtah. Já bych také chtěla nalézt nějaký výtah, který by mě vynesl až k Ježíši, protože jsem příliš malá na to, abych mohla stoupat po namáhavém schodišti dokonalosti.

    více...

Autor: Terezie z Lisieux (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)   |   Sekce: Články

Proč Svatý rok milosrdenství? Co je jeho smyslem? (papež František)

(12.12.2015)

V naší době hlubokých změn je potřeba zviditelnit znamení přítomnosti a blízkosti Boží. Slavit Svatý rok milosrdenství znamená učinit znovu středem našeho osobního života a našich komunit Ježíše Krista, milosrdného Boha. Nic není důležitější než volit Jeho milosrdenství, Jeho lásku, Jeho jemnocit, Jeho objetí, Jeho pohlazení!

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Milosrdenství v Bibli není prázdným citem, ale hlubokým postojem

(9.12.2015)

V Bibli není milosrdenství prázdým citem, ale skutečně hlubokým postojem, vědomým hledáním dobra vůči druhému.  Překlad dvou hebrejských biblických slov používaných pro milosrdenství  je obtížný, protože oba výrazy mají širší význam než naše milosrdenství, které hrozí sklouznout do pouhé citovosti.

    více...

Sekce: Články

[nahoru]

Náhodný tip

Víra, která přemáhá svět
Přednáška pronesená v Londýně 27. června 2005

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz