Advent a Vánoce z různých úhlů pohledu

(3.12.2015)

Adventní a vánoční čas je dobou zvláštní, v průběhu roku jedinečnou. Snad k tomu přispívá v našich zeměpisných šířkách i krátký den a dlouhá doba tmy, což může člověka v jeho aktivitě trochu tlumit a také někdy odkazuje k tomu, čím se běžně nezabývá. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Kdo očekává milosrdenství, musí se sám milosrdně chovat

(30.11.2015)

Lukáš v evangeliu
používá termín milosrdenství tam,
kde  Matouš používá slovo dokonalost. 
Jaký důvod má tato odlišnost?
Jedná se o protiklad?

    více...

Sekce: Články

Advent vyvolává protichůdné pocity

(26.11.2015)

Ze zkušenosti víme,
že advent a Vánoce
mnohdy dopadnou jinak,
než bychom chtěli.
Jak tedy advent prožít „užitečně“ a v pokoji? 
Několik praktických postřehů… 

    více...

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: Články

První týden byl nejtěžší - vypráví zajatec tzv. Islámského státu

(25.11.2015)

Počáteční dny vězení jsem prožíval ve strachu, hněvu a studu. Velký obrat nastal osmého dne, kdy do cely vstoupil muž oblečený v černém a se zakrytou tváří. Podobal se jednomu z katů tzv. Islámského státu a mě zachvátila hrůza. Namísto popravy se však rozvinula dlouhá diskuse, jako by příchozí skutečně chtěl lépe poznat vězně před sebou. Opětovně jsem pak nalezl pokoj díky modlitbě... Za čtyři měsíce a 20 dní věznění jsem zažil výhrůžky, opakované fingované popravy, bičování...

    více...

Sekce: Články

Jako první se začal systematicky věnovat misii skrze média: Don Jakub Alberione

(23.11.2015)

Jakub Alberione  (1884 – 1971) došel k závěru,
že kázat prostřednictvím médií znamená shromáždit lidi,
kteří budou ochotni věnovat celý svůj život výhradně této misi.

    více...

Sekce: Články

Nepřestane-li nepřátelství a nenávist, zavládne hrozný mír smrti

(18.11.2015)

Nepřestane-li nepřátelství a nenávist,
je možné, že lidstvo, bude přivedeno k té neblahé hodině,
v níž nepozná jiný mír,
než hrozný mír smrti. 

    více...

Sekce: Články

Než Boží slovo zvěstujeme, musíme ho sníst

(13.11.2015)

Při zvěstování Božího slova se vystavuješ velkému riziku vnitřního vyčerpání. Vládnout slovem patřilo odpradávna k nejdůležitějším nástrojům okouzlení a podřizování si druhých. Jde ale i o cestu k pokoře, protože Boží slovo tě neustále soudí. 

    více...

Autor: Raniero Cantalamessa   |   Sekce: Články

Modlitba jako každodenní schůzka s Bohem

(10.11.2015)

Modlitba se nám musí stát jako Ježíšovi každodenní schůzkou s Bohem dějin spásy, místem zápasu a očištění, radosti a oblažující slávy, skrytosti v Kristu a smrti, jasného rozlišování a normálnosti všednosti; bude konfrontací velkých rozhodnutí, světlem vědomí našich dějin.

    více...

Autor: Jesús Castellan Cervera   |   Sekce: Články

Logo Svatého roku milosrdenství – výklad

(9.11.2015)

logo a motto představují teologický souhrn pojmu milosrdenství. Motto, jež je převzato z Lukášova evangelia (Milosrdní jako Otec – Lk 6,36), předkládá prožívání milosrdenství podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i odpuštění darovali bez míry (srov. Lk 6,37-38).

    více...

Sekce: Články

Co se na zemi nepodařilo, může být později uzdraveno

(5.11.2015)

Pamatovat na smrt, připomínat si vlastní smrtelnost a pomíjivost pozemského způsobu života patří od nejstarších dob ke křesťanské tradici. Když budeme pamatovat na smrt, můžeme žít tak, abychom se nikdy nemuseli konfrontovat s bolestným vědomím, že je příliš pozdě. 

    více...

Autor: Anthony Surožskij / Bloom   |   Sekce: Články

[nahoru]

Náhodný tip

Pravý a falešný ekumenismus...
Už nyní je církev jen jedna. Jsou však různé stupně, kterými je s ní kdo spojen....

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz