Přilnutí k pravému Bohu chrání i před novodobými modlami (Benedikt XVI.)

(6.7.2017)

Slovo “modla” či “idol” je odvozeno z řečtiny a znamená “přízrak”, “prázdné zdání”. Idol je klam, protože odtrhuje od reality a uvádí do panství zdání.

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

V čem byl úspěch misie sv. Cyrila a Metoděje?

(30.6.2017)

Kdo vede druhé ke Kristu, nesmí dirigovat, komandovat, manipulovat a uniformovat...

    více...

Autor: Josef Mixa   |   Sekce: Články

Já a knězem?! Kravina!

(26.6.2017)

Byl jsem zamilovaný. V den ročního výročí mého křtu, kdy jsem klečel vedle ní, jsem najednou uslyšel: „Budeš mým knězem.“ Když jsem vnímal ten hlas, tak jsem si říkal, že to je kravina – jsem inženýr, jsem zamilovaný, chci mít rodinu, a co teď s nějakými hlasy? Připadalo mi, že jsem se asi zbláznil. Ale nezbláznil jsem se...

    více...

Autor: Josef Mixa   |   Sekce: Články

V srdci každého z nás je bolest a hněv

(19.6.2017)

Zastavme se a zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce. Dotkneme se tak možná mnoha bolestí i spousty hněvu. Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti... Pak ale můžeme zaslechnout i cosi, co je ukryto ještě hlouběji.

    více...

Autor: Jean Vanier   |   Sekce: Články

Ježíš se stal chlebem, aby utišil náš hlad (Matka Tereza)

(12.6.2017)

Ježíš učinil sám sebe Chlebem života, aby utišil náš hlad ... po lásce.

    více...

Autor: Matka Tereza   |   Sekce: Články

Mrazivé slovo Trojice

(6.6.2017)

Teologové s velkou námahou vynalezli pro Boha falešně aritmetické, mrazivé slovo Trojice – a ono přitom jde o neuhasínající život plný radosti a vitality.

    více...

Autor: Abbé Pierre   |   Sekce: Články

Duch Svatý není jen nějaký přídavek na přilepšenou

(1.6.2017)

Velké manko vykazují mnozí křesťané ohledně Ducha Svatého. Pro některé je to jen jakási zvláštní podpora křesťanova snažení. Pro jiné je zas Duch Svatý jen strůjcem mimořádných zásahů – ale toho nás Bůh chraň!

    více...

Autor: Josef Mixa   |   Sekce: Články

Duch svatý nám dává sílu

(29.5.2017)

Ježíš nám sděluje, že pokud v něj budeme věřit, budeme dělat to, co Ježíš, a dokonce ještě něco většího než on! Vybavuje nás k tomu svými dary.

    více...

Sekce: Články

Ten, kdo vede druhé, ať nepohrdá ubohostí ostatních

(26.5.2017)

Ten, kdo vede druhé, ať je všem nablízku svým slitováním a ať se více než ostatní věnuje kontemplaci,ať nepohrdá ubohostí svých bližních, a když se k nim sklání, ať neopomíjí upínat svůj zrak k nebi.

    více...

Autor: Řehoř Veliký   |   Sekce: Články

Umět vyjít ze zaběhlých kolejí - apoštol Filip

(22.5.2017)

V květnu si připomínáme jednoho z apoštolů – svatého Filipa. Učedník Jana Křtitele poznal Ježíše. Bez váhání odešel za ním. Neotálel a vydal se na cestu plnou nechápavosti a dotazů, zkoušek věrnosti a nároků na vytrvalost.

    více...

Sekce: Články

[nahoru]

Náhodný tip

Tokijské květy
Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz