Křesťané se obracejí i k Marii. Někteří k ní ale cestu nenacházejí

(15.5.2017)

Když Maria po odchodu svého syna ještě žila, jistě ji věřící vyhledávali a svěřovali se do její modlitby. A tak to zůstalo i nadále...

    více...

Autor: Romano Guardini   |   Sekce: Články

Obsah fatimského zjevení: Zlo nemá poslední slovo

(9.5.2017)

V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – pastýřům Panna Maria. Toto zjevení patří mezi církví uznaná. Klíčové „tajemství“ zjevení zní: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená? 

    více...

Autor: Benedikt XVI.   |   Sekce: Články

Matka na mě žárlila a mlátila mne

(3.5.2017)

Matka musela dřít, aby nás uživila. Já jsem dostal na starost domácnost. Uklízel jsem a vařil, zatímco kamarádi si hráli venku. Matka mě neměla ráda. Byla zatrpklá, a když nebyla domácnost v pořádku, výčitky jen pršely. Často mě bila, fackovala mě, pálila mě rozžhaveným nožem nebo mě mlátila kabelem od žehličky. Nenáviděl jsem ji a Boha.

    více...

Sekce: Články

Otevřená nebesa mi dávají odvahu

(2.5.2017)

Štěpán plný Ducha svatého zvolal: „Vidím nebesa otevřená…“ (srov. Sk 7,55-56). Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

    více...

Sekce: Články

Kdy jsme dostatečně křesťansky vyzbrojeni

(28.4.2017)

Prosím vás, abyste všechny své úkoly zcela zakotvili v Bohu a nedůvěřovali jen své moci, svému vědění ani lidskému mínění. Za tohoto předpokladu vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené proti všem možným protivenstvím, která na vás mohou dolehnout.

    více...

Sekce: Články

Příběh o nevěřícím Tomášovi má i jiná důležitá sdělení

(22.4.2017)

Může se snadno stát, že chápání a význam příběhu evangelia apoštolů za zavřenými dveřmi a o nevěřícím Tomášovi (Jan 20,19-31) se redukuje jen na nevíru apoštola Tomáše a na jeho přání dotknout se Kristových ran. Evangelista mluví ale i o dalších důležitých věcech. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Neděle Božího milosrdenství – vstupní modlitba a komentář

(20.4.2017)

Druhá neděle velikonoční je nazývána nedělí Božího milosrdenství. Jedná se o ozvěnu velikonočního Žalmu 118 (117). V textu naleznete vstupní modlitbu, rozbor textu + zamyšlení.

    více...

Autor: Radek Tichý   |   Sekce: Články

Dary Vzkříšeného nám pomáhají...

(16.4.2017)

Když po Velikonocích přišel vzkříšený Ježíš mezi vyděšené apoštoly, přinesl jim pět velkých darů. Ježíšovy velikonoční dary ukazují cestu k tomu, jak se stát člověkem podle Božího obrazu. 

 
    více...

Autor: Ladislav Heryán   |   Sekce: Články

Kristova smrt nás zachraňuje z naší smrti

(14.4.2017)

Kristus se přirovnává k „vyvýšenému hadovi“. Odkazuje tak k epizodě s jedovatými hady, kteří v poušti napadali Izraelity. Ten, kdo byl uštknut hadem, nezemřel, pokud pohlédl na bronzového hada. Had zachraňoval od hadů. Stejná logika je přítomna v kříži.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Co znamenalo Ježíšovo mytí nohou apoštolům?

(12.4.2017)

Ježíš při poslední večeři myl svým učedníkům nohy. Myl jim je ale ne před jídlem, což byl běžný židovský zvyk, ale v průběhu jídla. Učedníci byli překvapeni. Bylo to nesmírně podivné jednání!

    více...

Autor: Jean Vanier   |   Sekce: Články

[nahoru]

Náhodný tip

Papež František
Život a výzvy

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz