Počet psychických onemocnění narůstá. A co na to pastorace?

(3.3.2017)

Psychická onemocnění nejsou vzácná, jejich počet v populaci narůstá. Je ale nepříjemné, že jsou u nás stále mnohými považována za zahanbující. Jít k psychiatrovi je nezřídka společensky obtížnější než podstoupit potrat. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Český výraz "postní doba" není přesný

(25.2.2017)

Jsem asi blázen, ale na postní dobu se vždy těším.Český název "postní doba" ale není úplně přesný, protože slovem „postní“ vyjadřuje jen jednu stránku této doby. Smysl postní doby je ale větší...

    více...

Sekce: Články

Neděle je pro křesťany shrnutím víry

(21.2.2017)

Neděle je křesťanům shrnutím obsahu veškeré bohoslužby, rekapitulací celých dějin spásy. Svěcení Dne Páně znamená zachovávání principů křesťanské víry. Pařížský augustinián XII. století zpívá v jedné skladbě: "Buď pozdraven Dni, koruno všech našich dnů, Dni Kristova vítězství, Dni Slunce, jež osvítilo celý svět. Buď pozdraven dni Kristův.

    více...

Sekce: Články

Když jsme doslova zavaleni trápením nebo nemocí

(20.2.2017)

Když jsme zavaleni utrpením a bolestí, těžko budeme jasně myslet nebo se horlivě modlit. Ale přesto můžeme důvěřovat a tiše spočinout v Boží lásce k nám.

    více...

Autor: Pete Greig   |   Sekce: Články

Vždycky budeme potkávat překážky

(17.2.2017)

Jděte proti proudu, prospívá to srdci! Chce to odvahu, ale On nám ji dává!  Vsaďte na velké ideály, na velké věci. My křesťané nejsme vyvoleni Pánem kvůli drobnostem. Jděte vždycky dál, k velkým věcem. Dejte život velkým ideálům.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

Svatý Michaeli (video)

(15.2.2017)

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

    více...

Sekce: Články

Pohled na nemoc z hlediska křesťanské víry

(7.2.2017)

Postoj k nemoci je u jednotlivých lidí, ať věřících nebo nevěřících, velmi rozličný. Pro některé je nemoc a smrt posledním vrcholným argumentem pro jejich odmítání Boha. Pro jiné lidi je utrpení a nemoc skutečností, o které si myslí, že se Bohu líbí, a že je tedy třeba utrpení doporučovat a glorifikovat. A konečně jsou takoví, kteří trvající nemoc považují za defekt víry.

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Svatost neznamená perfekcionismus

(3.2.2017)

Vzpomínám si na slova, která mi kdysi dávno řekl jeden kartuzián: „Uvěříte-li opravdu v lásku, kterou chová Bůh k vám, pak budete svatým.“

    více...

Autor: Charles Journet   |   Sekce: Články

Na Hromnice o hodinu více

(30.1.2017)

2. února se v katolických kostelích světí svíce. Od pradávna existoval zvyk, 40. den po Kristově narození slavit událost z Ježíšova dětství, kde zaznělo, že Kristus je světlo k osvícení národů (srov. Lk 2, 22 – 39). Proto se po bohoslužbách konal průvod se svícemi. Kristus – Slunce – světlo lidského nitra…

    více...

Sekce: Články

Učiňme si štít z milosrdenství

(24.1.2017)

Všichni chtějí, aby se s nimi nakládalo podle milosrdenství,
je však jen málo těch, kdo se sami k druhým chovají milosrdně.

    více...

Sekce: Články

[nahoru]

Náhodný tip

Víra, která přemáhá svět
Přednáška pronesená v Londýně 27. června 2005

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz