Svatost není v kurzu

(6.12.2016)

Svatost není nuda!

    více...

Sekce: Články

Trpím osamělostí

(30.11.2016)

Vím, že Bůh je vždy se mnou,
tak proč bych se měl vůbec kdy cítit osamělý?

    více...

Sekce: Články

Nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií

(28.11.2016)

Na webu vojtechkodet.cz byla k 1. adventní neděli 2016 spuštěna nová řada krátkých videoúvodů do nedělních evangelií. "Povzbuzuji k návratu ke staré tradici, kdy se rodiny v sobotu večer scházeli k modlitbě nad nedělním evangeliem. K této příležitosti jsem připravil krátká zamyšlení nad nedělními evangelii, která budou na webu zveřejněnována každou sobotu ráno", píše autor projektu P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm

    více...

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: Články

Nemusíš být dokonalý a schopný, ale drž si směr

(23.11.2016)

Dejme tomu, že nějaký člověk výtečně řídí svou loď. Dovede řádně ovládat kormidlo, umí je znamenitě řídit, umí rozrážet vlny a umí plout tak, aby loď byla chráněna před bočními nárazy. Má tolik síly, že vede loď, kam chce a odkud chce. Ale k čemu to je, když zapomněl na cíl, ke kterému směřuje.

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Čest a sláva nesmrtelnému Králi

(16.11.2016)

Pane Ježíši Kriste,
Plnosti časů a Králi věků! 

Dej nám prosté srdce,
abychom dokázali poznat,
že ty, Syn Nejvyššího,
ses stal naším bratrem...

    více...

Autor: Jan Pavel II.   |   Sekce: Články

Smrti můžeme zabránit, aby otrávila náš život

(8.11.2016)

Smrti můžeme zabránit, aby otrávila náš život.
Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty.
Jsou v dobrých rukou Božích.
Důvěřujme Kristu a svěřme se mu,
On nezklame.
Láska je silnější než smrt.

    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

V těžkostech často nevíme zač se modlit

(3.11.2016)

Proč apoštol Pavel napsal: "Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit"? Těžko si lze přeci myslet, že by neznal alespoň modlitbu Páně! Ale v nesnázích totiž často nevíme, zač se máme pořádně modlit. 

    více...

Autor: Augustin z Hippo   |   Sekce: Články

Co přináší nový vatikánský dokument o pohřbívání?

(28.10.2016)

Krátký komentář k vatikánskému dokumentu „Ad resurgendum cum Cristo“ - o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě pohřbu žehem. 

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Od Marie se učíme, kde nalézat radost

(24.10.2016)

Od Marie se učíme, kde lze nalézt pravou radost. Ta její pramení z toho, že klidně a tiše naslouchá slovu Božímu. Je tichá, protože naslouchá. Jak bychom mohli naslouchat, kdybychom bez přestání mluvili? Jak bychom vůbec mohli Bohu rozumět, kdybychom bez ustání hlučeli? Důležitá slova se vždycky rodí z ticha.

    více...

Sekce: Články

Kdo se nezajímá o Boží vůli, je jako parní lokomotiva

(18.10.2016)

Člověk, který se o Boží vůli pro svůj život nezajímá, se vydává v nebezpečí, že prosupí svou pozemskou pouť jako parní lokomotiva. Ta sice táhne a na chvíli po sobě zanechá i jiné výrazné stopy (produkuje totiž notný rámus a čmoud), ale její účinnost je údajně něco kolem pouhých pěti procent. Na pohyb vpřed spotřebuje jen nepatrné množství energie, zbytek jde nevyužitý do vzduchu.

    více...

Autor: Kateřina Lachmanová   |   Sekce: Články

[nahoru]

Náhodný tip

Koncert na smrtelné posteli
Řeholní sestra Ann Lynn chodí každý týden do nemocnice v Bronxu a při jedné návštěvě...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz