Nebyla celebritou. Matka Tereza přiváděla ostatní do Boží blízkosti

(31.8.2016)

Do naší komunity v Tijuaně přišla jedna mladá žena, jež před mnoha lety odložila svoji víru. Doufala, že se tam poprvé setká s Matkou Terezou. Očekávala, že se tam setká s nositelkou Nobelovy ceny, místo toho však ke svému překvapení náhle zakusila něco jiného.

    více...

Autor: Joseph Langford, Matka Tereza   |   Sekce: Články

Rok milosrdenství je ´kampaní´, která jednou skončí, ale ...

(29.8.2016)

Rok milosrdenství je svého druhu kampaní, která jednou skončí a přijdou do popředí opět jiná témata. Neztratí se přínos tohoto mimořádného roku, roku milosrdenství? Předkládáme zde proto sérii podnětů k zamyšlení, které mohou napomoci k upevňování a rozšiřování víry v Boží milosrdenství v každodenním životě i k větší schopnosti milosrdenství prokazovat.  

    více...

Autor: Aleš Opatrný   |   Sekce: Články

Máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné

(22.8.2016)

Evangelium je jako otvor, 
kterým proudí do hlubin naší duše světlo 
a působí, že máme sílu i v situacích, 
které jsou očividně bezvýchodné.

    více...

Autor: Bratr Roger Schutz   |   Sekce: Články

Věčné pokušení - dělat ze sebe šéfa

(16.8.2016)

V každém způsobu života se nevyhnutelně objevuje pokušení k tomu, aby člověk ze sebe dělal „šéfa“. V Ježíši Kristu ale získáváme svobodou od našeho chtění...

    více...

Sekce: Články

Maria bojuje po našem boku

(12.8.2016)

Matka Ježíšova - oslavená s tělem a duší v nebi – je obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku. Maria zároveň zde na zemi září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně.

 
    více...

Autor: papež František (Jorge Mario Bergoglio)   |   Sekce: Články

František nebo Dominik?

(7.8.2016)

Někteří lidé uvažují o vstupu do řehole, ale nemohou se rozhodnout, zda jít k františkánům nebo k dominikánům. Nevidí mezi těmito řády žádný podstatný rozdíl. Na první pohled se zdají téměř stejné, když pomineme barvu hábitu. Čím se vlastně liší?

    více...

Autor: Jitka Hosanna Štěpánková   |   Sekce: Články

Mnozí lidé vykonali velké věci, sami ale padli

(3.8.2016)

Mnozí lidé vykonali velké skutky, učinili nemálo divů a přivedli řadu lidí k Bohu, protože jejich skutky vyvolávaly úžas. Posléze ale právě ti, kteří zachránili tolik ostatních, sami padli.

    více...

Sekce: Články

Rytíř, sukničkář a světec: svatý Ignác z Loyoly (1491 – 1556)

(29.7.2016)

Ignác byl třicetiletý rytíř z Baskicka na severu Španělska, jemuž v bojích s Francouzi dělová koule roztříštila nohu. V krutých bolestech byl přes hory převezen do rodné Loyoly, kde se bez anestézie podrobil třem operacím nohy. Operace zahrnovaly lámání kostí, řezání pahýlu... Sotva přežil. Nakonec v roce 1521, po devíti měsících rekonvalescence v nejvyšším patře rodového hradu, vystřídala nesnesitelnou bolest nuda a zmar.

    více...

Autor: Austin Ivereigh   |   Sekce: Články

Nemůžeme NEBÝT optimisty

(27.7.2016)

Nemůžeme NEBÝT optimisty, když se od obrazovek, které líčí hrůzu lidské nenávisti, podíváme na Krista, který žil na této zemi s námi. Není to jen někdo, kdo byl a už není. Je to Bůh, který se stal člověkem a nyní sedí po pravici Otce. Nemůžeme nebýt optimisty, když si uvědomujeme, že on patří k nám a my k němu. 

    více...

Autor: Jaroslav Škarvada   |   Sekce: Články

Kdo neměl víru a naději, tak strašně trpěl

(25.7.2016)

Když jsme vlezli do krytu, začaly padat bomby, zhaslo světlo a bunkr se začal zdvíhat a klesat. Bomby měly takovou sílu, že nadzvedávaly celou stavbu najednou! A navíc lítaly střepiny od bomb a narážely na stěny. To byl šíleně děsivý zvuk, takové zvláštní zvonění. Lidi z toho byli psychicky úplně vyřízení. Bombardování působilo nesmírné škody nejen na majetcích, ale i na morálce lidí.

    více...

Autor: Václav Dvořák   |   Sekce: Články

[nahoru]

Náhodný tip

Co znamenalo Ježíšovo mytí ...
Ježíš při poslední večeři myl svým učedníkům nohy. Myl jim je ale ne před jídlem,...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz