03. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, nyní, když jsme vyznali víru v našeho Pána Ježíše Krista, smíme mu s důvěrou přednést i svoje prosby. [1] Budeme volat: Pane, smiluj se.

 

  1. Prosme Pána za jeho putující lid, ať věří evangeliu a jde cestou obrácení vstříc přicházejícímu Božímu království. [2]
  2. Prosme Pána za všechny pokřtěné, ať je pro ně tento čas dobou setkání a obnovení jednoty. [3]
  3. Prosme Pána, aby v celém světě, v naší vlasti i z naší farnosti povolal nové rybáře lidí. [4]
  4. Prosme Pána za každého z nás, ať dobře nakládáme se svým časem; neničí nás spěch ani honba za tím, co pomíjí. [5]
  5. Prosme Pána za ty, jež ovládá zášť a touha se mstít, ať je odvede od zlých úmyslů na svou cestu pokoje. [6]
  6. Prosme Pána za ty, kdo cestu k němu ztratili, aby jim ukázal, kudy nazpět. [7]
  7. Prosme Pána za ty, kdo chtějí změnit svůj život, aby rozpoznali a nepromarnili příhodný okamžik. [8]
  8. Prosme Pána za mladé lidi, aby své mládí, krásu a síly dávali do služeb dobra. [9]
  9. Prosme Pána za nevyléčitelně nemocné a umírající, aby v čase, který jim je dán, nalezli klid a smíření. [10]
  10. Prosme Pána za ty, kdo své pozemské putování završili, aby po časných starostech dosáhli věčné radosti. [11]

 

Pane, v tvých rukou je všechen čas i všechny naše cesty.

Pamatuj na nás ve svém milosrdenství,

pro svou dobrotivost nás vyslyš. [12]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mk 1,14-20.

[2] Srov. tamtéž, 15; Ž 25,5.9. Viz Církev jako Boží lid, in: II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, kapitola 2.

[3] Srov. 1 Kor 7,29.

[4] Srov. Mk 1,16-20.

[5] Srov. 1 Kor 7,29-31.

[6] Srov. Ž 25,8; Jon 3,10.

[7] Srov. Ž 25,4b.

[8] Srov. Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29nn; 2 Kor 6,2.

[9] Srov. Ž 25,4.8a.

[10] Srov. 1 Kor 7,29.

[11] Srov. tamtéž, 31.

[12] Srov. Ž 25,4-5.8-9. Viz Český misál: Preface 5. pro neděle v mezidobí.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Laudato si´ - přemítání nad...
Přemítání nad encyklikou Laudato si´ papeže Františka

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz