1. neděle adventní B / Přímluvy

Angelo Scarano

Milé sestry a milí bratři!

V prvním čtení jsme slyšeli volání „kéž bys protrhl nebesa a sestoupil“ – s podobnou touhou prosme i my o příchod Božího království.

• Bože, ty nás voláš k bdělosti. Probuď nás z naší netečnosti a nevnímavosti vůči tvému hlasu.

• Bože, dal jsi nám své slovo života. Vyburcuj všechny ty, kteří zapomněli na tvá slova, oslov ty, kteří tě hledají.

• Bože, ponížil ses, abys nás povýšil. Ujmi se všech ponížených žen, mužů a dětí.

• Bože, sestoupil jsi a hory se před tebou rozplynuly. Zmař plány těch, kdo chtějí rozsévat násilí a nenávist.

• Bože, ty stále znovu přicházíš do našich životů. Přijď nově do našich srdcí, do našich rodin, do naší farnosti.

Dobrý Bože, blízkost tvé tváře nás naplňuje radostí. Vzbuď v nás větší touhu po tvé blízkosti. Vždyť ty jsi náš Otec, ty žiješ a vládneš na věky. Amen.

Sekce: Kázání
Štítky: kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Otevřená nebesa mi dávají o...
Štěpán plný Ducha svatého zvolal: „Vidím nebesa otevřená…“...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz