1. neděle postní B/ přímluvy

David Vopřada

Obraťme se společně k Otci, který pamatuje na smlouvu, kterou uzavřel s celým stvořením a který nám je nablízku, když k němu voláme:

- Prosme za církev, aby se jí postní doba stala příležitostí obnovit svůj život a nalézt jej v Kristu.

- Prosme za ty, kdo mají pocit, že jsou opuštěni a jejich život vyprahl, aby jim Pán stál nablízku.

- Prosme za ty, kdo se vůči Bohu zatvrdili a kterým je Bůh ukradený, aby je Pán přivedl k poznání své věrnosti a lásky.

- Prosme za ty, kteří jsou dnes přijímáni mezi čekatele křtu a o Velikonocích budou pokřtěni, aby byli otevřeni vůči Božímu slovu.

- Prosme za ty, kdo budou během postní doby ohlašovat příchod Božího království a kázat evangelium, aby sami jako první přijali to, co nabízejí druhým.

- Prosme za naše farní společenství, které putuje k Velikonocům, abychom se dobře připravili na oslavu zmrtvýchvsta­lého Krista v modlitbě, bdělosti a pohotovosti k službě druhým.

Otče svatý,
již od věčnosti jsi s člověkem uzavřel smlouvu lásky
a nikdy jsi ji neporušil.
Vyznáváme tvou dobrotu,
když slavíme společně památku tvé smrti a tvého vzkříšení
a vyznáváme, že jsi Pán a žiješ navěky.
Amen.

Sekce: Kázání
Štítky: kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Milí kněží, kteří procházít...
Pouze Kristova láska  činí apoštolské působení účinným, především...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz