10. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, věříme v Boha milosrdného a odpouštějícího. S důvěrou jej tedy prosme: [1]

  1. Prosíme za Církev a všechny, kteří uvěřili, ať mluví o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. [2]
  2. Prosíme za kazatele a teology, ať naslouchají tvému Duchu a správně rozlišují. [3]
  3. Prosíme za lidstvo vzešlé z jedněch prarodičů, ať dojde spásy ve tvém Synu, narozeném z Panny Marie. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo ubližují životnímu prostředí, druhým i sobě, ať uslyší tvoje: „Kde jsi?“ [5]
  5. Prosíme za ty, kdo tě obviňují ze zla ve světě, ať obdrží Ducha pravdy a pravdou jsou osvobozeni. [6]
  6. Prosíme za duševně nemocné, ať úlevu naleznou v Tom, který spoutal Zlého. [7]
  7. Prosíme za seniory, ať mají možnost předat, co v nich zůstává mladé a svěží. [8]
  8. Prosíme za ty, kdo se modlit nemohou, nedovedou, nechtějí a za všechny, za něž se nikdo nemodlí. [9]
  9. Prosíme za naši farnost, ať jsme skutečnou Kristovou rodinou. [10]
  10. Prosíme za ty, kdo opustili tento pozemský příbytek, ať obdrží nový, věčný, který jsi pro ně zbudoval v nebi. [11]

 

Bože, původce všeho dobra, nakloň svůj sluch

k našim prosbám, vyslyš naše hlasy. [12]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

___________________

[1]   Srov. Ž 130,1-7; Mk 3,28.

[2]   Srov. 2 Kor 4,13. Viz BENEDIKT XVI.: Modlitba za církev v Číně, květen 2008.

[3]   Srov. Mk 3,23-27.

[4]   Srov. Gn 3,15.20. Viz Katechismus katolické církve, čl. 410–411.

[5]   Viz Gn 3,9.

[6]   Srov. Mk 3,28-30; Jan 8,31-32; 16,13.

[7]   Srov. Mk 3,27.

[8]   Srov. 2 Kor 4,16.

[9]   Srov. Ž 130,1-2.

[10] Srov. Mk 3,31-35.

[11] Srov. 2 Kor 5,1 (Český ekumenický překlad).

[12] Srov. Ž 130,1n. Viz vstupní modlitba.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Modlitba argentinských nocí
Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz