11. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, k chválám a díkům, které vzdáváme Pánu, připojme nyní svoje prosby a volejme: Pane, smiluj se. [1]

  1. Prosme Pána za jeho lid, ať slovem i životem ohlašuje, že Boží království už přišlo na zem. [2]
  2. Prosme za všechny křesťany, ať nade vše usilují o to, aby se líbili Pánu. [3]
  3. Prosme Pána za nepočetná společenství a mladé místní církve, ať v sobě objeví sílu hořčičného zrnka. [4]
  4. Prosme Pána za děti a mládež, ať jednou zúročí to dobré, co do nich bylo zaseto. [5]
  5. Prosme Pána za všechny dospělé, ať neztratí schopnost hrát si, těšit se z maličkostí a žít z mála. [6]
  6. Prosme Pána za veliké v očích světa, ať nežijí na úkor těch, kteří jsou pro svět bezvýznamní. [7]
  7. Prosme Pána za ty, kdo jsou v očích světa nepatrní, ať nahlédnou, kým jsou v očích Božích. [8]
  8. Prosme Pána za ty, kdo se stali psanci pro svůj etnický původ, barvu pleti či náboženské vyznání. [9]
  9. Prosme Pána za naši farnost, ať je dobrým místem k žití na cestě k nebeské vlasti. [10]
  10. Prosme Pána za ty, kteří zesnuli, aby obstáli před jeho soudem. [11]

 

Plni důvěry tě prosíme, náš Pane,

a opěvujeme tvoje Jméno, kterému patří

čest a sláva na věčné věky. [12] Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Ž 92,2.16.

[2]   Srov. Mk 4,26-34; Ž 92,16. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5.

[3]   Srov. 2 Kor 5,9 (Český ekumenický překlad).

[4]   Srov. Ez 17,22-23; Mk 4,30-32.

[5]   Srov. Mk 4,26-29.

[6]   Srov. tamtéž.

[7]   Srov. Ez 17,24; Př 28,8.

[8]   Srov. Ez 17,24.

[9]   Srov. 2 Kor 5,6.

[10] Srov. tamtéž, 6-10.

[11] Srov. tamtéž, 10.

[12] Srov. Ž 92,2.16; 2 Kor 5,6.8; 1 Tim 1,17; Flp 2,9-11.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Malý kurz duchovní péče o n...
Nejen teorie, nejen praxe...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz