12. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, Pán Ježíš, který utišil bouři na moři, tiší i bouře ve světě a v lidských srdcích. Mějme důvěru a prosme: [1]

  1. Učiň svou Církev přístavem pokoje uprostřed vlnobití světa. [2]
  2. Pomáhej věřícím neupínat se k tomu, co zastaralo, a žít novostí Ducha. [3]
  3. Rozehřej ty, jejichž víra zvlažněla, žárem svojí lásky. [4]
  4. Ukaž nevěřícím svou jasnou stopu v kráse stvoření. [5]
  5. Utiš svým slovem příboje zla, ženoucí člověka proti člověku, národ proti národu. [6]
  6. Povzbuď pronásledované křesťany, že ty jsi s nimi na jedné lodi. [7]
  7. Ochraňuj ty, kteří jsou na cestách, a dopřej jim radost z návratu. [8]
  8. Odpověz každému, kdo k tobě volá v nemoci, strachu a nesnázích. [9]
  9. Utvoř z naší farnosti rodinu žijící pro tebe a otevřenou pro každého. [10]
  10. Dej našim zesnulým oči, které tě uvidí, a život, který nekončí. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, pomoz naší malé víře

a vyslyš nás ve své veliké lásce. [12]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mk 4,35-41.

[2]   Srov. Job 38,1.8-11; Ž 107,28-31; Mk 4,37-40.

[3]   Srov. 2 Kor 5,17.

[4]   Srov. tamtéž, 14.

[5]   Srov. Job 38,8nn; Ž 107,24; Řím 1,19-20.

[6]   Srov. Mk 4,37nn.

[7]   Srov. tamtéž, 35-41.

[8]   Srov. Ž 107,24-26.28-30.

[9]   Srov. tamtéž, 28-29; Mk 4,38.40a.

[10] Srov. 2 Kor 5,15; Gal 2,20.

[11] Srov. Ž 107,1.31.

[12] Srov. Mk 4,40; 9,24; Ž 69,14.

 

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Barvy lásky
Manželství a krása Boží

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz