13. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Pán Ježíš i dnes vyslýchá naléhavé prosby a zármutek proměňuje v radost. Volejme k němu: Pane, smiluj se. [1]

  1. Pane, tys přijal otce prosícího za svou dceru: Slyš také papeže Františka, biskupy, kněze a všechny, kteří tě prosí za děti Boží. [2]
  2. Ty, který jsi vyzýval k neochvějné víře, posiluj víru svého lidu a daruj ji i těm, kdo se ti chtějí otevřít. [3]
  3. Ty, který jsi uzdravil léta trpící ženu, ujmi se žen, které nemohou mít děti, i všech ponižovaných a opuštěných. [4]
  4. Ty, který jsi vzkřísil dcerušku Jairovu, vezmi za ruku postižené a těžce nemocné děti; vlij odvahu a naději jejich nejbližším. [5]
  5. Ty, který jsi neučinil smrt a nelibuješ si, když hynou živí, uchraň lidstvo válek a všech podob maření lidských životů. [6]
  6. Ty, který nářek měníš v tanec, rozvesel smutné, potěš chudé, pozvedni klesající, vysvoboď ty, které opanoval ďábel. [7]
  7. Ty, který jsi kvůli nám zchudnul, abychom my tvou chudobou zbohatli, dej, ať bohatstvím naší farnosti je vzájemná láska, horlivost ve víře a jednota. [8]
  8. Ty, který voláš člověka k nesmrtelnosti, dej drahým zesnulým podíl na své slávě. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, naplněni vděčností za nesmírný dar života

klademe tyto a všechny své modlitby do tvých rukou. [10]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

__________________

[1]   Srov. Mk 5,21-43; Ž 30,11.

[2]   Srov. Mk 5,22-24. Viz vstupní modlitba.

[3]   Srov. Mk 5,35-37; 2 Kor 8,7.

[4]   Srov. Mk 5, 25-34.

[5]   Srov. tamtéž, 40-43.

[6]   Srov. Mdr 1,13.

[7]   Srov. Ž 30,2a.12; Mdr 2,24; Lk 4,18; Sk 10,38; 2 Kor 8,9; Žid 2,14-15.

[8]   Srov. 2 Kor 8,7.9.

[9]   Srov. Mdr 2,23.

[10] Srov. tamtéž, 23n; 1,13-15; Mk 5,21nn; Ž 31,6.

 

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Pokušení zoufalství
Svatý Ignác z Loyoly říká: „Kdo je v neútěše, ať se snaží vytrvat...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz