15. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Pán Ježíš, poslaný od Otce, vysílá svých Dvanáct a dnes také každého z nás. [1] Prosme za lidstvo, Církev a za svět, v němž svoje poslání plníme:

  1. Upevňuj a pokojem naplňuj všechen svůj lid, ať slouží k chvále tvé božské velebnosti. [2]
  2. Posílej k věřícím i nevěřícím věrohodné hlasatele evangelia. [3]
  3. Učiň také, ať se v tobě sjednotí všechny Boží děti. [4]
  4. Veď ty, kteří nám vládnou, ať neztrácejí kontakt s realitou života.
  5. Přiváděj svoje přátele k lůžkům nemocných a k lidem zmáhaným chorobami dnešního světa. [5]
  6. Pomáhej zvláště těm, kterým jsi dal moc nad nečistými duchy, svazovat zlo působící v jedincích i společenstvích. [6]
  7. Chraň také učedníky vyháněné a pronásledované těmi, kdo nechtějí slyšet pravdu. [7]
  8. Popřej naší zemi hojnou úrodu; všem lidem pak mír, dobro a štěstí. [8]
  9. Uč nás, tvořící tuto farnost, nevláčet životem zbytečné věci, ať jdeme za tebou svobodně a s radostí. [9]
  10. Dej zesnulým podíl na svém věčném dědictví. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš nás, od věčnosti

povolané a vyvolené, abychom byli svatí.

Skrze tebe, našeho Pána. [11] Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 6,7-13; Jan 17,21-23.

[2]   Srov. Ef 1,6.12.14.

[3]   Srov. Mk 6,7nn.

[4]   Srov. Ef 1,5.10.

[5]   Srov. Mk 6,7nn.

[6]   Srov. tamtéž, 7.13.

[7]   Srov. Am 7,12-15; Mk 6,11; Ef 1,13.

[8]   Srov. Ž 85,13.

[9]   Srov. Mk 6,8-9.

[[1]0] Srov. Ef 1,13.

[11] Srov. tamtéž, 4 (Český ekumenický překlad). Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 40.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

I darebák má duši
Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz