16. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Jako učedníci, shromáždění kolem Ježíše, přednesme Pánu všechno, s čím přicházíme, i tyto společné prosby: [1]

  1. Prosíme za představené Církve, ať ji vedou a sjednocují jako praví pastýři. [2]
  2. Prosíme za celé křesťanstvo, ať v tobě překoná tisícileté rozdělení. [3]
  3. Prosíme za Židy, křesťany a muslimy, ať jdou společně cestou smíření a nenásilí. [4]
  4. Prosíme o moudré, spravedlivé vládce a mír na celém světě. [5]
  5. Prosíme za opuštěná stáda, aby dostala svého pastýře. [6]
  6. Prosíme za hledající, aby poznali, jak mnoho je můžeš naučit. [7]
  7. Prosíme za pracující, ať dovedou odpočívat a užívat volný čas. [8]
  8. Prosíme za nezaměstnané, ať práce dá jejich dnům řád a smysl. [9]
  9. Prosíme za naši farnost, ať je tvým malým stádcem, v němž konáš své veliké dílo. [10]
  10. Prosíme za duše v očistci, ať brzy dosáhnou Cíle. [11]

 

Přijmi naše prosby, Pane Ježíši, a dej, ať i dnes

k tobě proudí zástupy dychtící po slově života. [12]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Mk 6,30.

[2]   Srov. Ž 23; Jer 23,1-6; Mk 6,34.

[3]   Srov. Ef 2,13-18.

[4]   Srov. tamtéž.

[5]   Srov. Jer 23,5-6.

[6]   Srov. Mk 6,34.

[7]   Srov. tamtéž.

[8]   Viz Český misál: 1. eucharistická modlitba (Římský kánon).

[9]   Srov. Mk 6,31-32.

[[1]0] Srov. Jer 23,3; Lk 12,32.

[11] Viz Katechismus katolické církve, čl. 1030–1032, 1054.

[12] Srov. Mk 6,31-34.

 

 

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Každý má v druhých to, co ...
Náš stvořitel a Pán vše uspořádal tak, že když se chce někdo vyvyšovat pro...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz