17. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který i dnes koná svá znamení a sytí zástupy. [1]

  1. Církev, své tajemné Tělo, učiň domovem všech křesťanů. [2]
  2. Rukama svých služebníků rozděluj dary duchovní i hmotné, aby se lidé radovali. [3]
  3. Celému světu přines mír, svou přízní zahrň všechno živé. [4]
  4. K hladovějícím přiveď ty, kdo jim dají chléb a naději. [5]
  5. Blahobytné uč neplýtvat a pamatovat na chudé. [6]
  6. Prchající před násilím uveď do bezpečí, kde naleznou pomoc. [7]
  7. Všem vězněným pro křesťanskou víru dej sílu a statečnost. [8]
  8. Na nemocných a slabých vykonej své mocné činy. [9]
  9. V naší farnosti a našich rodinách rozmnož lásku a pokoj, sjednocuj nás svým Duchem. [10]
  10. Naše zesnulé rač přizvat k nebeské hostině. [11]

 

Sjednoceni ve víře a označeni jedním křtem voláme k tobě,

Pane Ježíši Kriste. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. [12] Amen.

 

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 6,1-15.

[2]   Srov. Ef 4,4-6.

[3]   Srov. Jan 6,11. Viz vstupní modlitba.

[4]   Srov. Ž 145,16; Jan 6,15.

[5]   Srov. 2 Král 4,42-44; Ž 145,15-16; Jan 6,5-15.

[6]   Srov. Jan 6,10-13.

[7]   Srov. Ž 68,6-7 (vstupní antifona).

[8]   Srov. tamtéž, 36; Ef 4,1.

[9]   Srov. Jan 6,2.14; Ž 145,4.

[[1]0] Srov. Ef 4,1-3.

[11] Viz Katechismus katolické církve, čl. 1402–1405.

[12] Srov. Ef 4,4nn.

 

 

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

I darebák má duši
Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz