18. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Pán Ježíš je chlebem Božím, který sestupuje z nebe a dává život světu. [1]
Vzývejme ho a volejme: Pane, smiluj se.

  1. Ježíši, Chlebe života, dej, ať stále přibývá těch, kdo lační po chlebě tvého Slova a Těla. [2]
  2. Žehnej Svatému otci, biskupům a kněžím, ať učí pravdě, kterou slyšeli ve tvé škole. [3]
  3. Pomáhej pokřtěným v dospělém věku, odložit dřívější způsob života a žít jako noví lidé. [4]
  4. Dopřej všem, kdo byli vychováni ve víře, najít k tobě skutečný osobní vztah. [5]
  5. Umožni těm, kdo tě hledají z povrchního zájmu, nalézt v tobě smysl života. [6]
  6. Ukaž věčným nespokojencům, že pravým štěstím není mít, ale být. [7]
  7. Pomoz těm, kdo chybou druhých nesou trvalé zdravotní následky, smířit se s údělem i viníky.
  8. Daruj z nebe všechno potřebné, aby země vydala plody a tvorstvo plesalo. [8]
  9. Dej, abychom sílu, kterou tu z tebe čerpáme, zúročili ve svých rodinách, vztazích a každodenních situacích. [9]
  10. Obdaruj všechny, kdo tě kdy vyznávali, životem věčným. [10]

Buď nám milostiv, Pane Ježíši Kriste,

a na naše prosby odpověz svou dobrotou. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 6,32-33.

[2]   Srov. tamtéž, 34-35; Mt 4,4 (zpěv před evangeliem).

[3]   Srov. Ef 4,21. Viz překlad in: Nedělní a sváteční misálek, Řím: Křesťanská akademie, 21976, s. 679.

[4]   Srov. Ef 4,22-24.

[5]   Srov. Jan 6,35.

[6]   Srov. tamtéž, 24-26.

[7]   Srov. Ex 16,2-4.12.

[8]   Srov. tamtéž, 4; Ž 67,2-8; 78,23-24; 145,16.

[9]   Srov. Jan 6,2.14; Ž 145,4.

[[1]0] Srov. tamtéž, 28-35.

[11] Viz vstupní modlitba.

 

 

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Laudato si´ - přemítání nad...
Přemítání nad encyklikou Laudato si´ papeže Františka

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz