19. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který se nám dává jako chléb věčného života. [1]

  1. Svou Církev posiluj Eucharistií, ať nikdy nezapomíná, že je tvým tajemným tělem. [2]
  2. Všechny pokřtěné uč napodobovat svoji laskavost, otevřenost a ochotu odpouštět. [3]
  3. Z bohoslovců českých a moravských diecézí vychovej horlivé a svědomité kněze. [4]
  4. Svým služebníkům dopřej vydatný spánek a pokrm, ať ti ještě lépe a radostněji slouží. [5]
  5. Všem nevěřícím ukaž, že i pro ně toužíš být chlebem života. [6]
  6. Smutným a zoufalým, jejichž životní plány ztroskotaly, dej naději, nový směr a cíl. [7]
  7. Obětem sucha, hladomoru, záplav a všemožných pohrom přiveď potřebnou pomoc. [8]
  8. Svět naplň pokojem a nedopusť, aby se do rukou nepovolaných dostaly zbraně hromadného ničení.
  9. Nám a celé naší farnosti dopřej, ať se s chlebem a vínem na oltáři tobě darujeme a obětujeme. [9]
  10. Všem věrným zesnulým daruj plnost života. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, věříme, že nás slyšíš

a ve svém milosrdenství vyslyšíš. [11]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]   Srov. Jan 6,48-51.

[2]   Srov. tamtéž; 1 Kor 12,27 par. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL:  Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 7.

[3]   Srov. Ef 4,30-5,2; Gal 5,22-23.

[4]   Srov. Jan 6,44-45.

[5]   Srov. 1 Král 19,4-8.

[6]   Srov. Jan 6,47-51.

[7]   Srov. 1 Král 19,4nn.

[8]   Srov. Jan 6,48; 1 Král 17–18; Ž 34,7.

[9]   Srov. Jan 6,2.14; Ž 145,4.

[10] Srov. Jan 6,51; Ef 5,2.

[11] Srov. Jan 6,50-51.

[12] Srov. Ž 34,5.7.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Barvy lásky
Manželství a krása Boží

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz