20. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, vzývejme našeho Pána Ježíše Krista, který sem přichází ve svém slově, v eucharistii i v každém z nás: [1]

  1. Prosíme za svatou Církev, ať je domem tvé lásky a moudrosti, kde každý nalezne domov. [2]
  2. Prosíme za ty, kterým jsi dal moc proměňovat chléb ve svoje Tělo a víno ve svou Krev, ať tě pravdivě zastupují před Církví i světem. [3]
  3. Prosíme za všechny, kdo liturgii krášlí zpěvem a hrou, ať tě svým uměním chválí a rozdávají radost. [4]
  4. Prosíme za lidi naší doby, ať svůj čas nemarní zbytečnostmi a dají ho do služeb potřebných. [5]
  5. Prosíme za osoby závislé na návykových látkách, ať mají šanci se svých závislostí zbavit. [6]
  6. Prosíme o zodpovědné řidiče, kteří korektní a pozornou jízdou chrání sebe i druhé. [7]
  7. Prosíme za ty, kdo hladovějí po lásce, přijetí a troše štěstí, aby byli nasyceni. [8]
  8. Prosíme za budoucí generace, aby se chránily zla a konaly dobro; hledaly mír a usilovaly o něj. [9]
  9. Prosíme za naši farní rodinu, ať ve jménu tvém děkujeme Bohu Otci stále a za všechno. [10]
  10. Prosíme za všechny, které jsi zde na zemi sytil nebeským chlebem, aby měli život věčný, a ty jsi je vzkřísil v poslední den. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš naše prosby a dej, abychom tě

vírou vždycky přijímali a sytili se tebou jako pokrmem. [12]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Jan 6,51-58.

[2]   Srov. Př 9,1-6; Ef 5,15-20; 1 Kor 1,24. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 6.

[3]   Srov. Mk 14,22-24 par; Jan 6,51nn.

[4]   Srov. Ef 5,19.

[5]   Srov. tamtéž, 16.

[6]   Srov. tamtéž, 18.

[7]   Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 127.

[8]   Srov. Jan 6,51nn; Ž 34,13; Př 9,5.

[9]   Srov. Ž 34,15.

[[1]0] Srov. Ef 5,20.

[11] Srov. Jan 6,44.54; Ž 105,40.

[12] Srov. Jan 6, 26-58.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Dives in misericordia - enc...
Jan Pavel II. / 1980

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz