21. neděle v mezidobí – B / přímluvy

Jan Krbec

Bratři a sestry, slova Páně, která jsme slyšeli, jsou Duch a život. [1] Odpovězme na ně společnými prosbami:

 1. Vylévej Ducha Svatého na Církev, aby porozuměla tvým plánům a uváděla je do života. [2]
 2. Pomáhej papeži Františkovi být dnešním Petrem, který tě vyznává a je věrný. [3]
 3. Doveď křesťany k překonání všech rozdělení, ať mohou společně slavit eucharistii. [4]
 4. Chraň věřící žijící mezi nevěřícími, ať nevymění živého Boha za nablýskané modly. [5]
 5. Dej vědět všem, kdo od tebe odešli, že s nimi stále počítáš. [6]
 6. Podchyť mnohé pokřtěné, ať nezůstanou pouhými jmény v matrikách. [7]
 7. Ukazuj manželům, že v tvých rukou je klíč k šťastnému manželství. [8]
 8. Nedovol, aby znepokojivé zprávy, bezduché fráze a klam přehlušily tvá slova věčného života. [9]
 9. Buď jistotou každému, kdo je nucen dosavadní jistoty opustit a jít neznámo kam. [10]
 10. Provázej všechny, kdo se z prázdnin a dovolených vracejí ke svým povinnostem.
 11. Kéž se u nás doma, na pracovištích i ve farním společenství koná veliké tajemství tvé lásky. [11]
 12. Daruj zemřelým život, radost a pokoj převyšující každé pomyšlení. [12]

 

Pane Ježíši Kriste, uvěřili jsme a poznali, že ty jsi Boží Svatý,

proto ti bez obav předkládáme veškeré své prosby. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[] Srov. Jan 6,63.

[2] Srov. tamtéž.

[3] Srov. Jan 6,68-69.

[4] Srov. tamtéž, 60. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, čl. 4. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1336.

[5] Srov. Joz 24,1-2a.15-17.

[6] Srov. Jan 6,60-66.

[7] Srov. tamtéž, 64-65.

[8] Srov. Ef 5,21-32.

[9] Srov. Jan 6,68.

[0] Srov. tamtéž; Ž 34,9a (odpověď na responsoriální žalm).

[11] Srov. Ef 5,32.

[12] Srov. Flp 4,7. Viz vstupní modlitba.

[13] Srov. Jan 6,69; Ž 34,16.18. 

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii  |  Petr - apoštol

[nahoru]

Náhodný tip

Modlitba argentinských nocí
Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz