22. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, jsme milované děti Boha, Otce světel. Pojďme ho tedy s důvěrou prosit: [1]

 

1.      Učiň, aby každý, kdo slyší tvoje slovo, našel v něm impuls a inspiraci pro život. [2]

 

2.      Žehnej svému lidu, aby tě velebil mnoha jazyky a byl ti blízko jedním srdcem. [3]

 

3.      Uč křesťany užívat tvých dobrých darů, ať si nezávidí a nesoupeří, nýbrž spolupracují a slouží. [4]

 

4.      Pomáhej člověku objevovat tě a adorovat v kráse stvoření; ať o dílo tvých rukou pečuje a napravuje, co napáchal svým hříchem. [5]

 

5.      Dej, ať náš národ přijme za svá tvoje přikázání, aby byl v očích národů moudrým a rozumným. [6]

 

6.      Očišťuj a uzdravuj srdce bažící po pomstě, zabíjení a zločinech. [7]

 

7.      Chraň slabé a bezbranné před těmi, kdo chtějí zneužít jejich nouze a důvěřivosti. [8]

 

8.      Daruj všem žákům, studentům, učitelům a vychovatelům svého Svatého Ducha, ať je jejich světlem a průvodcem novým školním rokem.

 

9.      Pomoz i nám, místním farníkům, ať naše zbožnost netkví ve slovech, postojích a gestech, ale v živém vztahu k tobě a bližním. [9]

 

10.  Buď milostiv všem, kdo právě umírají, aby procitli ve tvém náručí. [10]

 

Velebíme tě, Bože, protože jsi velký,

děkujeme ti, poněvadž jsi dobrý,

a prosíme tě, neboť jsi náš Otec. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Jak 1,16.17.

[2]   Srov. tamtéž, 18.21b-22.

[3]   Srov. Mk 7,6-7; Iz 29,13.

[4]   Srov. Jak 1,17nn; Mk 7,20-23.

[5]   Srov. Jak 1,18 (zpěv před evangeliem). Viz Světový den modliteb za péči o stvoření, vyhlášený papežem Františkem na 1. září (s platností od roku 2015).

[6]   Srov. Dt 4,1-8; Mk 7,8.

[7]   Srov. Mk 7,20-23.

[8]   Srov. tamtéž; Ž 15,1-5.

[9]   Srov. Jak 1,27. Viz modlitba po přijímání.

[[1]0] Srov. Ž 17,15.

[11] Viz vstupní modlitba.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Dives in misericordia - enc...
Jan Pavel II. / 1980

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz