25. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Bratři a sestry, vzývejme Pána, který byl vydán do rukou lidí a zabit, aby po třech dnech vstal. [1]

  1. Papeže Františka, biskupy a kněze naplň svou moudrostí, ať nově promýšlejí a do života uvádějí odkaz Druhého vatikánského koncilu. [2]
  2. Ode všech věřících vzdaluj falešnou zbožnost, zastírající zlé myšlenky a touhy. [3]
  3. V lidech umlč každou špatnost, ať láska vládne v rodinách a společenstvích, mír mezi národy. [4]
  4. Zvláště lidským vládcům a politikům dej usilovat o pokoj, jehož plodem je spravedlnost. [5]
  5. Všem, kdo chtějí být první, dej, ať se napřed stanou služebníky všech. [6]
  6. Rodičům daruj široké srdce, aby dovedli přijmout každý nový život. [7]
  7. Velkým a movitým dej nepřezírat maličké a chudé. [8]
  8. Těm, kteří doplácejí na to, že tě vyznávají, dej odvahu zůstat věřícími. [9]
  9. Nám pomáhej jít po tvých cestách, jakkoli jim nerozumíme, a přijímat tvou vůli, ač to bývá těžké. [10]
  10. Naše zesnulé uveď milostivě tam, kam jsi vystoupil po svém zmrtvýchvstání. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, kéž tě vždy prosíme s nerozděleným srdcem,

abys nás vyslyšel ty, který žiješ a vládneš na věky věků. [12]

 

________________________

[1]   Srov. Mk 9,31.

[2]   Srov. Jak 3,17-18; 1 Kor 1,24. Viz Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus“ a „Mitis et misericors Iesus“ papeže Františka ze dne 15. srpna 2015.

[3]   Srov. Jak 4,3.

[4]   Srov. Jak 3,16.4,1-2.

[5]   Srov. Jak 3,18.

[6]   Srov. Mk 9,33-35.

[7]   Srov. tamtéž, 36-37.

[8]   Srov. tamtéž, 35-37; Ž 54,6.

[9]   Srov. Mdr 2,12a.17-20; Ž 54,8.

[10] Srov. Mk 9,30-33. Viz vstupní modlitba.

[11] Srov. Mk 9,31 par.; Jan 12,32; 20,17.

[12] Srov. Jak 4,3. Viz Katechismus katolické církve, čl. 2737.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

I darebák má duši
Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz