27. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Milovaní, náš Pán nás neváhá nazývat svými sestrami a bratry, svou rodinou. [1] My ho prosme a volejme: Pane, smiluj se.

 1. Prosme Pána za papeže Františka a všechny pastýře Církve, aby hájili posvátnost manželství a rodiny v Božím řádu. [2]
 2. Prosme Pána za státníky a zákonodárce, aby manželství chápali a vykládali tak, jak to platí od počátku. [3]
 3. Prosme Pána za ty, kdo jsou voláni k životu v manželství, aby zvolili toho pravého – tu pravou na celý život. [4]
 4. Prosme Pána za ty, kdo se manželství zřekli pro nebeské království, aby v Kristu nacházeli své všechno. [5]
 5. Prosme Pána za křesťanské manžele a rodiny, ať čerpají posilu z Eucharistie – svátosti jednoty. [6]
 6. Prosme Pána za ženy, aby svůj život naplnily mateřstvím, ať tělesným či duchovním. [7]
 7. Prosme Pána za muže, aby nemuseli do válek a mohli se těšit ze svých žen a dětí. [8]
 8. Prosme Pána za děti a mládež, aby jednou převzali odpovědnost za sebe i druhé; stali se dobrými manželi, rodiči i těmi, kdo se zasvětí Bohu. [9]
 9. Prosme Pána za seniory, aby poznali vděk a péči těch, které vychovali. [10]
 10. Prosme Pána za ty, kdo zůstali sami, aby se jejich rodinou stala Církev. [11]
 11. Prosme Pána za ty v Církvi, jejichž manželství ztroskotala, aby se nesetkali s odsudky a pohrdáním, nýbrž s porozuměním a přijetím. [12]
 12. Prosme Pána za naši farnost, ať tvoříme jednu rodinu, v níž je místo pro každého a nikdo se necítí sám. [13]

 

Slyš nás, Pane Ježíši, a dej, ať velkou rodinu křesťanů, rodiny národů,

lidské rodiny a vztahy proniká tvá láska a pokoj. Vždyť ty jsi náš Pán a bratr, [14]

ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Žid 2,11; Mk 3,31-35.

[2]   Srov. Mk 10,2-12.

[3]   Srov. Gn 2,18-24; Mk 10,6-8.

[4]   Srov. Gn 2,23n.

[5]   Srov. Mt 12,19.

[6]   Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1396.

[7]   Srov. Ž 128,3a.

[8]   Srov. tamtéž, 1-6.

[9]   Srov. Mk 10,13-16.

[10] Srov. Ž 128,6.

[11] Srov. sv. JAN PAVEL II.: Familiaris consortio, apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném světě, čl. 85.

[12] Viz tamtéž, 83-84.

[13] Srov. Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, č. 522.

[14] Srov. Žid 2,11.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

První týden byl nejtěžší - ...
Počáteční dny vězení jsem prožíval ve strachu, hněvu a studu. Velký obrat nastal...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz