28. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Bratři a sestry, Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč. [1] Nechme je v sobě znít a modleme se:

 1. Modleme se za svatou Církev, aby šla ve stopách Krista radostného a chudého. [2]
 2. Modleme se za všechny pokřtěné, aby žili podle Desatera a následovali svého Pána. [3]
 3. Modleme se za ty, kdo opustili všechno pro Ježíše a evangelium, aby dostali, co jim Pán přislíbil. [4]
 4. Modleme se za nevěřící, aby se stali Božími přáteli. [5]
 5. Modleme se za ty, kdo nám vládnou, aby byli moudří a nepodplatitelní. [6]
 6. Modleme se za všechny, kdo studují a pracují, aby jejich dílo bylo požehnáno. [7]
 7. Modleme se za chudé a lidi v tísni, ať zakusí lidskou solidaritu a štědrost. [8]
 8. Modleme se za osamělé a nemilované, aby pocítili Ježíšův láskyplný pohled. [9]
 9. Modleme se za těžce zkoušené křesťany, aby víra byla jejich štítem, mečem Boží slovo. [10]
 10. Modleme se za naši farní rodinu, ať v Pánu společně jásáme a radujeme se po celý život. [11]
 11. Modleme se za všechny, pro které Ježíš trpěl, umřel a byl oslaven, aby došli věčné spásy. [12]

 

Vždyť u tebe je možné všechno, Bože,

slituj se nade všemi a nade vším. [13]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1]   Viz Žid 4,12.

[2]   Srov. Mk 10,17-30.

[3]   Srov. tamtéž, 17-21.

[4]   Srov. tamtéž, 28-30.

[5]   Srov. Mdr 7,14.

[6]   Srov. tamtéž, 7-11.

[7]   Srov. Ž 90,17bc.

[8]   Srov. Mk 10,21.

[9]   Srov. tamtéž.

[10] Srov. Ef 6,10-17; Žid 4,12.

[11] Srov. Ž 90,14.

[12] Srov. Mk 10,26-27.

[13] Srov. tamtéž, 27; Ž 90,13c.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Sami nic nedělají, a ještě ...
V  klidu jsme spali v jezuitském semináři, když se kolem půlnoci začal někdo...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz