3. neděle velikonoční B / přímluvy

Angelo Scarano

Kristus je náš život a naše vzkříšení. Vzývejme ho a s důvěrou volejme:

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

• Kriste, prosíme tě za tvou církev,
obnov ji, aby věrohodně svědčila o tvém vzkříšení.

• Prosíme tě snažně za nemocné, zarmoucené, utlačované a za lidi bez domova,
aby se jim dostalo útěchy a pomoci.

• Prosíme tě za ty, kdo tě neznají a bloudí,
dej, ať tě poznají a radují se z nového života.

• Tys slíbil, že vstaneme k novému životu,
učiň nás hlasateli této radostné zvěsti.

Ty, náš Pane, jsi dostal veškerou moc na nebi i na zemi. A my ti děkujeme, že s důvěrou ti smíme předkládat své prosby. Ty žiješ a vládneš na věky. Amen.

Sekce: Kázání
Štítky: kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Ježíš jako zklamání
Definice Mesiášova poslání se může jevit jako zklamání. Obvyklé  ...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz