32. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, obraťme se s prosbami k Tomu, který vystoupil do nejvyššího nebe, aby se staral o naše záležitosti: [1]

 1. Žehnej svaté Církvi, ať je připravena dávat všechno tobě a těm, kteří nemají nic. [2]
 2. Veď svoje věřící, ať pro ně zbožnost není byznysem, nýbrž cestou k trvalé odměně. [3]
 3. Povzbuzuj naše politiky, ať jim jde především o blaho národa a jeho obyvatel. [4]
 4. Otevři oči a srdce každého, kdo může zachránit byť jen jediný lidský život. [5]
 5. Ochraňuj vdovy a osamělé ženy; posiluj ty, jež zůstaly samy na výchovu dětí. [6]
  - Buď nablízku mládeži ohrožené drogami a kriminalitou, chraň všechny děti ulice. [7]
 6. Uč křesťany sloužit ti v lidech starých, postižených, chudých, putujících a bez domova. [8]
 7. Pozvedej naši farnost, aby bohatla z toho, co rozdáme a oč se rozdělíme. [9]
  - Pomáhej nám myslet na naše dobrodince v modlitbách i ve chvílích, kdy se jim můžeme odvděčit. [10]
 8. Dej, aby pro oběť kříže, kterou jsi přemohl hřích, došli spásy všichni lidé. [11]

 

Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste, který přebýváš v Otcově slávě

a jsi zde mezi námi; který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. [12]

 

 

________________________

[1]   Srov. Žid 9,24.

[2]   Srov. Mk 12,41-44.

[3]   Srov. tamtéž, 38-40; Mt 6,1-6.16-18.

[4]   Srov. Mk 12,38nn.

[5]   Srov. 1 Král 17,10nn.

[6]   Srov. tamtéž; Ž 146,9b; Mk 12,41nn.

[7]   Srov. Ž 146,9b.

[8]   Srov. tamtéž, 6c-9a.

[9]   Srov. Mk 12,41nn.

[10] Srov. 1 Král 17,13-16.

[11] Srov. Žid 9,24-28.

[12] Srov. tamtéž, 24; Jan 17,5. Viz 1. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby (Církev na cestě k jednotě).

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Barvy lásky
Manželství a krása Boží

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz