33. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, vložme své prosby do rukou, v nichž je všechen čas, dovršení kosmu i konečný úděl každého člověka: [1]

  1. Prosíme za papeže Františka a všechny naše pastýře, ať věrně kážou Slovo, které nikdy nepomine. [2]
  2. Prosíme za všechny křesťany, ať v tomto světě září jako nebeské hvězdy. [3]
  3. Prosíme za planetu Zemi, aby se nestala skládkou naší civilizace. [4]
  4. Prosíme za všechny lidi, ať s Boží pomocí zlo přemáhají dobrem; odvykají násilí a válkám. [5]
  5. Prosíme za ty, kdo hledají odpovědi ve hvězdách a horoskopech, aby našli Toho, který je nade vším. [6]
  6. Prosíme za oběti přírodních katastrof, ať cítí Boží blízkost a obdrží pomoc. [7]
  7. Prosíme za ty, kdo mají panický strach z konce, aby uvěřili, že smrtí vše nekončí. [8]
  8. Prosíme za nás, abychom rádi přicházeli za Tím, který přichází. [9]
  9. Prosíme za všechny, kdo právě umírají, aby vešli branou vedoucí k životu. [10]

 

Dobrý Bože, slyš prosby svého lidu, který vyhlíží onen den a hodinu,

kdy všechno bude obnoveno. Skrze Krista, našeho Pána. [11] Amen.

 

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 13,24-32. Srov. Český misál (1983): Preface 5. pro neděle v mezidobí.

[2]   Srov. Mk 13,2.31.

[3]   Srov. Dan 12,3; Žid 10,14.

[4]   Srov. Mk 13,27.

[5]   Srov. tamtéž, 7-8a.

[6]   Srov. tamtéž, 24-26; Žid 10,12-13.

[7]   Srov. Mk 13,8b.28-29.

[8]   Srov. Dan 12,2; Ž 16,9-10.

[9]   Srov. Mk 13,26.

[10] Srov. Ž 16,11a; Mk 13,29.

[11] Srov. Mk 13,32. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1042–1048.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Manželství se přežilo? Aneb...
Leckdo si všiml v Lidových novinách z pátku 9. září titulku „Už...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz