4. neděle adventní / přímluvy dle antifon

David Vopřada

Očekáváme příchod Krista ve slávě. Prosme našeho nebeského Otce:

– Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti!

– Adonaji, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás s velikou mocí!

– Kořeni Jesse, ty stojíš jako znaemní národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!

– Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného a uvězněného!

– Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti, přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti!

– Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid v jedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil!

– Emanueli, Králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přijď a dej nám svou spásu, Pane, náš Bože!

Pane, náš Bože,
který chce přebývat uprostřed svého lidu,
přijmi naše prosby, které ti nabízíme
skrze tvého Syna,
jehož jsi poslal jako zachránce každému z nás,
neboť tobě přísluší sláva a moc navěky. Amen.

Sekce: Kázání
Štítky: kázání

[nahoru]

Náhodný tip

´Ježíš je příšerně neprakti...
Proč to vlastně Jidáš udělal? Proč zradil Ježíše? Tuhle otázku si lidé kladou...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz