04. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, ohromeni jeho slovem a činy vzývejme toho, kterému patří sláva a veškerá moc: [1]

  1. Ty, o němž se zvěst roznesla všude po galilejském kraji, dej, aby ji tvá Církev donesla až do končin země. [2]
  2. Ty, který učíš s velikou mocí, učiň naše pastýře svým jasným hlasem, znějícím k nám a ke všem lidem. [3]
  3. Ty, který jsi korunou proroků, uč také věřící číst znamení času a tvořit Církev takovou, jakou si přeješ. [4]
  4. Ty, který voláš k manželství i k zasvěcenému životu, dej každému křesťanu žít a sloužit ti tak, aby se ti mohl líbit. [5]
  5. Ty, který jsi věrný a nikdy neopouštíš, drž všechny své ve chvílích krizí, kdy se zdáš být vzdálený a mlčící. [6]
  6. Ty, který přemáháš mocnosti zla a temnot, očišťuj svět od zhoubných ideologií a jejich proroků. [7]
  7. Ty, který jsi nejvýš milosrdný, obměkči srdce všech lidí, ať jedni druhým nenesou zmar, nýbrž požehnání. [8]
  8. Ty, který jsi Pán, shlédni na naši farnost, ať je toto slavení i všechno, co konáme, radostným chvalozpěvem a díkůvzdáním tobě. [9]
  9. Ty, který jsi Skálou naší spásy, oslav naše zesnulé, ať tebe věčně oslavují a za nás se přimlouvají. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty můžeš všechno,

můžeš nás také vyslyšet. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Srov. Ž 95,9; Mk 1,21-28; Mt 28,18.

[2] Srov. Mk 1,28; Mt 28,18-20.

[3] Srov. Dt 18,15-20; Ž 95,7; Mk 1,21-22.27.

[4] Srov. Dt 18,15nn; Mk 1,21nn; Žid 1,1-2. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 4.

[5] Srov. 1 Kor 7,32-35. Viz Denní modlitba církve: Prosby z ranních chval pátku prvního týdne.

[6] Srov. Dt 18,16; Mk 1,21nn; 1 Kor 1,9.

[7] Srov. Dt 18,20; Mk 1,23-26; Jan 8,44.

[8] Srov. Ž 95,7c-9; Mk 1,21nn.

[9] Srov. Ž 95,1-2.6-7ab.

[10] Srov. tamtéž, 1-2.

[11] Srov. Mk 1,21nn.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Ježíš Nazaretský III.
Prolog

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz