05. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, povzbuzeni horlivostí našeho Pána, který brzy ráno vstal, aby se modlil, modleme se k nebeskému Otci: [1]

  1. Za hlasatele evangelia, aby byli služebníky a služebnicemi všech a získali Kristu mnoho učedníků. [2]
  2. Za křesťany žijící v rozptýlení, abys je shromáždil v jediný lid, nový Izrael. [3]
  3. Za svět a lidi v něm, ať mají sílu k lepšímu změnit, co změnit lze, s pokorou přijímají, co nezmění a dokážou jedno odlišit od druhého. [4]
  4. Za všechny strádající, ať pocítí Ježíšovu spásnou moc, o níž slyšíme v evangeliu. [5]
  5. Za oběti obchodu s lidmi, abys je ty sám vysvobodil, obvázal jejich rány, živil v nich naději na lepší zítřky. [6]
  6. Za ty, jež tíží nezdary v osobním, rodinném či pracovním životě, aby se nevzdávali a jejich oči zas uzřely štěstí. [7]
  7. Za ty, kterým nemoc změnila život, ať mohou najít nový smysl bytí a neminou se přitom s Ježíšem. [8]
  8. Za ty, kdo o nemocné pečují, ať je zdobí soucitnost, trpělivost, vlídnost a nese je tvé požehnání. [9]
  9. Za potřebné z naší farnosti a ty, kdo u nás hledají pomoc, ať se na nich učíme vidět tě, milovat a sloužit ti v našich bližních. [10]
  10. Za ty, kteří nás předešli na věčnost, ať tě mohou chválit a opěvovat doma, v nebeském Jeruzalémě. [11]

 

Dobrý Otče, vzýváme tě s důvěrou,

že nám ve svém Synu dáváš víc,

než si lze přát a vyprosit. [12]

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mk 1,35.

[2] Srov. 1 Kor 9,19.22; Mt 28,18nn.

[3] Srov. Ž 147,2b. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 9.

[4] Inspirováno modlitbou sv. Jana XXIII.

[5] Srov. Mk 1,29-39.

[6] Srov. Ž 147,3a. Viz 8. únor (památka sv. Josefíny Bakhity): Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi.

[7] Srov. Job 7,7.

[8] Srov. tamtéž, 1-4.6-7; Mk 1,29nn.

[9] Srov. Ž 147,3a.6.

[10] Srov. Mt 25,31-46. 

[11] Srov. Ž 147,1-2a.

[12] Srov. tamtéž, 1. Viz vstupní modlitba.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Co se na zemi nepodařilo, m...
Pamatovat na smrt, připomínat si vlastní smrtelnost a pomíjivost pozemského způsobu...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz