6. neděle postní - Květná neděle B / přímluvy

Angelo Scarano

Jen jeden má ve svých rukou veškerou moc, náš Pán, vítěz nad smrtí. K němu se proto obraťme:

Milé sestry a bratři! Jen jeden má ve svých rukou veškerou moc, náš Pán, vítěz nad smrtí. K němu se proto obraťme:

• Ty jsi ten dobrý pastýř, který dal svůj život za každého z nás: posilni postoj ryzí lásky u všech pastýřů církve.

• Tobě je dána veškerá moc na nebi i na zemi: ty sám veď rozhodnutí politických představitelů.

• Ty ses ponížil, abys nás povýšil: ujmi se všech těch, kdo jsou ponižováni.

• Tys zachoval věrnost Otci i za cenu zesměšnění:
posilni ty, kteří se stydí za svou víru.

• Tys dokázal povzbuzovat svým slovem: daruj slovo útěchy těm, kdo vedou naše společenství.

Náš Pane, ty vládneš s dobrotou a trpělivostí. Ujmi se nás a veď nás stále k Otci. Ty, který žiješ a kraluješ na věky. Amen.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii  |  Květná neděle (Velikonoce)  |  kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Modlitba argentinských nocí
Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě.

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz