Seslání Ducha svatého - B / Petr Šabaka

Petr Šabaka

Duch svatý přichází do společenství

Promluva Slavnosti Seslání Ducha svatého B
 
„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě“ (Sk 2,1). Přemýšlel jsem nad tématem dnešní svatodušní promluvy, ale místo slov bych se velice rád spolu s vámi a nad vámi modlil a vyprošoval hojnost Darů Ducha Božího, profesionálního Dárce, Dárce všech darů.
 
Narazil jsem však na myšlenku, kterou považuji za velice důležitou a i přesto že byla vyslovena před více jak dvaceti lety v naprosto jiném společenském klimatu, je stále aktuální. Hans Waldenfels ve svém článku V agónii církve cituje teologa Oto Mádra: „Prožívejte křesťanské společenství mezi sebou. Najděte se dva, tři, čtyři stejného smýšlení nebo dvě tři rodiny a dávejte si navzájem Božího ducha. Čtěte společně Písmo a meditujte nad větami evangelia. Studujte náboženské otázky a řešte nové situace. Půjčujte si duchovní knihy, vypěstujte si neformální, účinnou lásku zasahující všechny potřeby. Zkuste si udělat den duchovní obnovy, bratrsky se upozorňujte, buďte si rádci a oporou i ve věcech duchovního života a svědomí“ (Teologické texty. 1/2012. s. 3).
 
Oto Mádr vyzýval věřící žijící v nesvobodné situaci, kdy bylo mnohem složitější praktikovat víru ve společenství církve. Dnes máme svobodu, můžeme studovat teologii, pořádat biblické hodiny, sledovat náboženské pořady v televizi, rozhlase i tisku. Máme svobodu shromažďovat se, svobodu setkávat se a naslouchat svým biskupům. Přesto přese všechno jsme jaksi malátní, ubytí, neklidní, „přesyceni pohanou“, jeden druhému odcizeni.
 
Nedávno prohlásil kardinál Angelo Scola na Světovém setkání rodin: „Církev se podobá ze všeho nejvíce právě rodině“ (www.radiovaticana.cz). Ale je to pravda? Můžeme to i my směle prohlásit při pohledu na naše farní společenství? Dokážeme si povídat o Bohu, společně číst Písmo, modlit se, mlčet?
 
Duch svatý přichází do modlícího se společenství. Vytvářejme pro něho dobré podmínky, naše úsilí se nám mnohonásobně zhodnotí.

Sekce: Kázání
Štítky: Duch svatý  |  kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Velká válka 1914 -1918 a zá...
První světová válka byla v mnoha směrech zásadnější událostí než druhá světová...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz