Slavnost Ježíše Krista Krále - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, volejme k tomu, který nás miluje: Ježíši Kriste Králi, vyslyš nás. [1]

  1. Ježíši Králi, založ v Církvi své království lásky, pravdy a míru. [2]
  2. Králi svého lidu, sjednoť všechny, kdo se podřizují tvé vládě. [3]
  3. Králi vševládný, staň se alfou i omegou pro lidi nevěřící, váhavé a hledající. [4]
  4. Vládce nad pozemskými králi, svěř národy země mužům a ženám schopným vládnout i sloužit. [5]
  5. Králi nad celou zemí, učiň, ať se k tobě navrátí náš český národ. [6]
  6. Kníže pokoje, umlč křik zbraní a hádek, aby každý, kdo je z pravdy, slyšel tvůj hlas. [7]
  7. Králi milosrdný, potěš všechny chudé a strádající hladem, nemocemi a nedostatkem lásky. [8]
  8. Králi mučedníků, podepři svoje přátele nesoucí kříž útisku a pronásledování. [9]
  9. Náš Králi, dej, abychom oddanou službou tobě a bližním přispívali k růstu tvého království. [10]
  10. Nebeský Králi, uveď do své radosti všechny, které i přes práh smrti stále milujeme. [11]

 

Neboť tobě, náš Spasiteli a Králi, patří

sláva a vláda na věčné věky. Amen. [12]


 

________________________

[1] Srov. Zj 1,5.
[2] Srov. Jan 18,33b-37. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 5.
[3] Srov. Ž 93,1ab; Dan 7,14; Zj 1,6a.
[4] Srov. Zj 1,8.
[5] Srov. tamtéž, 5; Mk 10,42-45.
[6] Srov. Ž 47,3; 93,1c.
[7] Srov. Iz 9,5-6; Jan 18,37.
[8] Viz Litanie ke Kristu Králi.
[9] Srov. Iz 53,3.5; Mt 5,10-11; Zj 1,7.
[10] Srov. Jan 18,36.
[11] Srov. tamtéž; Dan 7,14. Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 146–147.
[12] Srov. Zj 1,6; 5,12 (vstupní antifona). Srov. vstupní modlitba.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Tokijské květy
Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz