Slavnost Matky Boží, Panny Marie/ přímluvy

Angelo Scarano

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Bratři a sestry, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus se stal člověkem, aby nám lidem daroval nový život. Volejme tedy s důvěrou:
Pane, smiluj se!


1. Aby církev přinášela Boží slovo do všech končin země, prosme Pána.

Aby lidé hledali trvalé dobro a nedávali se strhnout zlem, prosme Pána.

2. Aby si Kristus volil biskupy a kněze ze všech národů ve stále větší míře, prosme Pána.

Aby se pastýři církve snažili porozumět potřebám dnešní doby, prosme Pána.

3. Aby v rodinách rostla vzájemná láska i pozornost k cizím lidem, prosme Pána.

Aby Boží Syn narozený v Betlémě upevňoval v rodinách a jejích dětech vzájemnou lásku, prosme Pána.

4. Aby naše společenství žilo radostným životem dětí Božích, prosme Pána.

Aby nemocní dosáhli zdraví, opuštění našli pozorné bližní a ti, kdo strádají, nalezli úlevu, prosme Pána.

Nebeský Otče, přijmi naše prosby a naplň náš život pokorou, láskou i odhodlanou vírou, abychom po vzoru Panny Marie měli celý život na mysli i v srdci Kristovu oběť. Neboť on žije a kraluje na věky věků. Amen.

Sekce: Kázání
Štítky: kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Barvy lásky
Manželství a krása Boží

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz