Slavnost Narození Páně – vigilie / Přímluvy

Angelo Scarano

Bratři a sestry, modleme se k Bohu, který nám zjevil v Kristu svou dobrotu:

Prosíme tě, vyslyš nás!

1. Modleme se za všechny křesťany, aby pochopili hloubku Božích darů.

Modleme se za církev, aby vydávala světu svědectví o Boží lásce vtělené v dítěti Ježíši.

2. Modleme se za všechny, kdo neznají Krista, aby naším svědectvím poznali Boží lásku.

Modleme se za všechny lidi na celém světě, kteří trpí válkou, nespravedlností, pronásledováním, hladem a nenávistí, aby se jim dostalo Kristova pokoje.

3. Modleme se za sebe navzájem, abychom pro Boží lásku nacházeli cestu jeden ke druhému i k cizím lidem.

Modleme se za sebe navzájem, aby v našich srdcích rostla láska k Bohu.

4. Modleme se za všechny nemocné, osamělé, smutné a nešťastné lidi, aby jim dnešní večer přes všechno utrpení přinesl radost.

Modleme se za všechny zemřelé, aby došli plného společenství s Bohem.


Všemohoucí Bože, v této noci se tvůj Syn stal člověkem – naším bratrem. Proto se můžeme odvážit s důvěrou ti svěřit své prosby a starosti skrze Něho, Krista, našeho Pána. Amen.

Sekce: Kázání
Štítky: kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Pokud se nemodlíme, zavírám...
Marta pracovala, ale nemodlila se. Prvním úkolem v životě je modlitba. Ne však papouškování....

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz