Slavnost Nejsvětější Trojice - B / přímluvy

Jan Krbec

Jako dědicové Boží a spoludědicové Kristovi prosme v Duchu Svatém našeho společného Otce: [1]

  1. Aby tvůj lid věrně naplňoval, co mu tvůj Syn odkázal. [2]
  2. Ať se pokřtění dají vést tvým Duchem k životu ve svobodě Božích dětí. [3]
  3. Ať Boží trojjedinost je zárukou jednoty Církve a sjednocení všech křesťanů. [4]
  4. Aby všichni, kdo vzešli z tvých rukou, mohli ti říkat Abba – tatínku. [5]
  5. Aby se ctitelé dnešních model sklonili před tebou, jediným pravým Bohem. [6]
  6. Ať země vydá hojnou úrodu, lidé ji v míru užívají a dělí se o ni. [7]
  7. Ať všechna manželství, rodiny a společenství naplní láska, kterou máš k Synu a Syn k tobě. [8]
  8. Ať všichni nemocní, chudí, ztrápení a opuštění pocítí tvou ochranu a pomoc. [9]
  9. Ať naši farnost nese tvá otcovská dobrota, Kristovo bratrství a společenství Ducha Svatého. [10]
  10. Aby naši zesnulí měli účast na tvé slávě a viděli tě takového, jaký jsi. [11]

  

Náš dobrý Otče, v Duchu synovství k tobě voláme

s důvěrou, že nás pro své milosrdenství vyslyšíš. [12]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

_____________________

[[1]]   Srov. Řím 8,14-17.

[2]   Srov. Ž 33,12b; Mt 28,18-20; Jan 15,9-12.17.

[3]   Srov. Řím 8,14nn.

[4]   Viz Katechismus katolické církve, čl. 253–260.

[5]   Srov. Dt 4,32; Řím 8,15; Gal 4,6.

[6]   Srov. Dt 4,39; Mt 28,17a.

[7]   Srov. Dt 4,39-40; Mt 28,18.

[8]   Srov. Ž 33,5.

[9]   Srov. tamtéž, 20.

[10] Srov. Mt 28,20; 2 Kor 13,13 par.

[11] Srov. Řím 8,17; 1 Jan 3,2. Viz Český misál: Velikonoční chvalozpěv (Exsultet).

[12] Srov. Ž 33,22; 51,3; Řím 8,14-16.

 

 

 

 

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Ota Mádr: připomínka jeho s...
Dnes, 27.2.2012, uplynul rok od smrti význačného českého teologa Th.D. Oty Mádra. Připomeňme...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz