Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus B) / přímluvy

Angelo Scarano

Bůh Otec skrze svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze smrti k životu. Prosme našeho nebeského Otce skrze jeho jednorozeného Syna v jednotě Ducha svatého:

• Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi svatého Ducha,aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.

• Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
a posilovali je ve víře.

• Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu, neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil.

• Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem svatým jeden jediný Bůh, aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.

• Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království, kde se svým Synem a s Duchem svatým od věků vládneš.Bože Otče, tys poslal svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak nám tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom stále víc pronikali do tohoto tajemství. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Související texty k tématu:

Nejsvětější Trojice
Bůh je ´rodina´ tří Osob 
V Bohu tři vyslovují: TY
Jak prezentuje Bůh sám sebe
Nebylo by lepší učení o Trojici vynechat?
Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků
Nemůžeme si volně vybírat svou představu Boha
Tajemství Trojice je nepochopitelné, a přece tak prosté!
Trojice seznam textů v rejstříku

Sekce: Kázání
Štítky: Trojice (nejsvětější)  |  kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Nechme na sebe hledět Ježíš...
Papež František o Františku z Assisi

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz