Slavnost Seslání Ducha svatého, letnice / přímluvy

Angelo Scarano

Slavnost Seslání Ducha svatého
Děkujme Otci za to, že vylil na všechny národy svatého Ducha, a prosme ho, aby jeho milost v nás den ze dne rostla:

• Bože, tys učinil svého Vyvoleného světlem národů,
otevři oči slepých a vysvoboď ty, kdo vězí v temnotách.

• Tys pomazal Krista mocí svatého Ducha k službě spásy,
ať tvůj Syn stále prokazuje dobrodiní a uzdravuje všechny.

• Tvůj Duch dává hledajícím světlo a posiluje slabé,
pošli ho těm, kdo pochybují o víře.

• Tvůj Duch dává zápasícím odpočinutí a občerstvuje znavené,
pošli ho těm, kdo jsou vyčerpaní a skleslí.

• Splň naději zemřelých,
ať při Kristově příchodu dosáhnou slávy vzkříšení.


Bože Otče, dávej nám stále znovu svého Ducha, kterého tolik potřebujeme. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Související texty k tématu:

Duch svatý  
Bez Ducha svatého by křesťanství bylo jen hřbitovem
Duch svatý nás činí odvážnými
Duch svatý a karma
Duch svatý není něco
Duch svatý uzdravuje ze stresu a z rutiny
Kdo je Duch svatý? Symboly Ducha
Kdo v křesťanovi působí pokoj, lásku a radost? Duch svatý!
Naše slabost nám nebrání, být otevření Ježíšovu Duchu...

Sekce: Kázání
Štítky: Letnice, Svatodušní svátky  |  kázání  |  Duch svatý

[nahoru]

Náhodný tip

Dives in misericordia - enc...
Jan Pavel II. / 1980

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz