Slavnost Seslání Ducha svatého /ve dne/ /Jan 20,19-23 31/

Antonín Forbelský

Strach je jednou z lidských vlastností. Ani apoštolové, i když si někdy myslíme, že byli dokonalí, měli strach. Báli se o svůj život. Nevěděli, co s nimi bude po ukřižování Krista. Zavřeli se a v nejistotě čekali. A do této nejistoty přichází Ježíš, aby je potěšil, zbavil nejistoty. Říká:"Pokoj vám!" Učedníci měli z toho radost. Strach z nich spadl a nejen to. Ježíš jim nic nevyčítá, ale dává jim velký dar - Ducha svatého, aby šli do celého světa a bez obav vyprávěli, jak dobrý je Ježíš , který dokáže odpustit.

Ducha svatého, tak jako apoštolové, přijímáme ve svátosti biřmování, kterou uděluje biskup. I tato svátost je posilou do našeho konkrétního života, abychom neměli strach, že se nám bude někdo kvůli Kristu smát nebo říkat, že to není pravda. Tak jako apoštoly Boží Duch posiloval i k mučednické smrti, tak jistě i nás povzbudí a posílí, abychom kolem sebe rozdávali pokoj, který i nás Kristus přináší.

Sekce: Kázání
Štítky: kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Co znamená: K+M+B
Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), vždy doprovázely...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz