Zelený čtvrtek /Jan 13,1-15/

Antonín Forbelský

Začínáme bezprostřední přípravu na Velikonoce, oslavu Kristovy smrti a slavného vzkříšení. Na Zelený čtvrtek se většinou ve všech diecézích setkávají kněží se svým biskupem a obnovují ve vztahu k němu se kněžské závazky. Zároveň se světí posvátné oleje, které se používají po celý rok ve všech farnostech celé diecéze při udílení svátostí.

V evangeliu se čte o službě, kterou Kristus vykonal apoštolům tím, že jim umyl nohy. To byla v tehdejší době služba otroka, sluhy. Tím naznačuje, co znamená následování Krista. A právě, když se připomíná první mše svatá - poslední večeře - je to velice vhodné, abychom si, nejen kněží, uvědomili, co je třeba při následování Krista.

Mše svatá se nazývá také někdy bohoslužba. Při mši svaté tedy přijímáme posilu k tomu,abychom byli schopni sloužit Bohu v druhých jakýmkoli způsobem. Zkusme to také tak, jako kněží. Jsme jim přece nejblíže ze všech lidí v kostele!


Velikonoce - oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Velikonoce
 - samostatná velikonoční stránka 
Velikonoce (jen) na webu pastorace.cz zde

Sekce: Kázání
Štítky: Velikonoční triduum  |  Zelený čtvrtek (Velikonoce)  |  Průvodce Velikonocemi  |  Svatý týden (Velikonoce)  |  Velikonoce  |  kázání

[nahoru]

Náhodný tip

Nemoc člověku připomíná, že...
Při četbě evangelií nás zaujme velký počet nemocných, s nimiž se Ježíš při svém...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz