Zmrtvýchvstání Páně - vigilie /Lk 24,1-12/

Antonín Forbelský

Dnešní den se také někdy nazývá Bílá sobota. Je to proto, že dnešní den v minulosti byli pokřtěni katechumeni a přicházeli do kostela v bílém rouchu, aby naznačili čistotu své duše po křtu.

Obřady tohoto dne jsou velice bohaté. Právem se nazývá liturgie tohoto dne matkou všech vigílií. Protože jsou velikonoce nějvětším svátkem křesťanů, proto máme možnost prožít několik bohatých obřadů, které nám znovu každý rok odhalují velikost Božího díla, které vykonal z lásky k nám, lidem.

* První část Velké noci /veliko-noce/ je slavnost světla.
Světí se velikonoční svíce - paškál, který se v průvodu nese do presbytáře a je zazpíván chvalozpěv na tuto svíci : Exultet.

* Druhou částí je bohoslužba slova, která v sedmi čteních ze Starého zákona nám nabízí průřez dějinami spásy lidstva. Na závěr se slavnostně zazpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje epištola a evangelium, v kterém se dovídáme o situaci bezprostředně po Kristově vzkříšení.

* Třetí částí je křestní bohoslužba, při které se uděluje křest nebo se pouze s rozžatými svícemi v ruce obnovují křestní závazky.

* Čtvrtou částí je slavná bohoslužba slova. Na závěr mše svaté kněz říká :"Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja." Znamená to : Jděte s Pánem v srdci a všude, kde budete, chvalte Boha!

Sekce: Kázání
Štítky: kázání

[nahoru]

Náhodný tip

I darebák má duši
Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz