Věcný rejstřík

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rozlišování

 • Rozlišování v duchovním životě (clanek) - Rozlišování je proces, je to umění, kterému se také učíme celý život. Je spojeno s naším dozráváním, růstem ve vnitřní svobodě, abychom byli schopni stále osobnější a úplnější odpovědi na Boží volání. Mělo by sloužit k uspořádání života podle evangelia s ohledem na individuální možnosti, omezení a konflikty.
 • Co pro jezuitu znamená být papežem? Papež František odpovídá (clanek) - Nedůvěřuji rozhodnutím, přijatým bez rozmyslu. Nikdy nedůvěřuji prvnímu rozhodnutí, tedy první věci, která mě napadne, když mám něco rozhodnout. Většinou je to chybná volba. Musím čekat, vnitřně hodnotit a dopřát si potřebný čas.  Tradice a vzpomínka na minulost nám mají pomáhat k tomu, abychom měli odvahu otevírat Bohu nové prostory. Kdo v současné době stále hledá disciplinární řešení, kdo přehnaně tíhne k věroučné „jistotě“, kdo se umíněně snaží obnovovat zašlou minulost, ten má statickou a regresivní mentalitu. 
 • Dar rozlišování (Vojtěch Kodet) (tematickeTexty)
 • Důkladný úklid - modlitba (tematickeTexty)
 • Máme volit mezi Bohem a bůžky (papež František) (tematickeTexty)
 • Práce a služba se mohou stát falešným cílem (clanek) - Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku. 
 • Překvapení Ducha svatého vedou církev kupředu (papež František) (tematickeTexty)
 • Rozlišování (tematickeTexty)
 • Rozlišuj duchy (knihy)
 • Rozlišuj duchy - Úvod (kapitoly) - Jsme-li zasaženi Božím voláním a naplněni jeho Duchem, dá se v nás všechno do pohybu. Tím se mění mnoho způsobů chování, které nám dosud byly samozřejmé, a my přechodně upadneme do velké nejistoty...
 • Boží vůdcovská role v našem putování životem (clanek) - Bůh přišel k nám, a proto i my můžeme přijít k němu. Náš život je jedním velkým hledáním Boha. Jakmile se vydáme na cestu, On k nám sám přijde, půjde s námi a převezme vedení naší výpravy.
 • Exorcista a filosof Sante Babolin o ´tekutém´ ďáblu (tematickeTexty)
 • Když se člověk rozhoduje pro Boha, dostává abnormální sílu (clanek) - Když Pán Bůh chce po člověku nějaký úkol, když ho chce mít na nějakém určitém místě, tak mu k tomu dá schopnosti a milosti. Rozhovor  se sestrou  alžbětinkou Bohumilou  o cestě do kláštera,  duchovním mateřství  i o vztazích s muži.
 • Modlitba jako každodenní schůzka s Bohem (clanek) - Modlitba se nám musí stát jako Ježíšovi každodenní schůzkou s Bohem dějin spásy, místem zápasu a očištění, radosti a oblažující slávy, skrytosti v Kristu a smrti, jasného rozlišování a normálnosti všednosti; bude konfrontací velkých rozhodnutí, světlem vědomí našich dějin.
 • O významu darů Ducha (tematickeTexty)
 • Triumfalismus není od Pána (Papež František) (tematickeTexty)
 • Volba povolání: buď špionem USA, nebo knězem... (clanek) - Po svém útěku přes hranice (1957) jsem byl v utečeneckém lágru v Rakousku. Nevěděl jsem přesně, co budu dále dělat, jen jsem toužil bojovat proti komunismu. Při jednom z prvních výslechů jsem dal najevo, že bych rád mluvil s někým z CIC, z americké výzvědné služby.
 • Vždyť on to myslí dobře! (clanek) - Jak předcházet omylům při duchovním rozlišování? Tak jako je nějaké proroctví dáváno pro druhé, tak je také odkázáno na přezkoumání druhými. Vždyť varování před "falešnými proroky" je ve Starém i Novém zákoně nepřeslechnutelné. Tito falešní proroci ovšem přicházejí v "ovčím rouchu"; jsou považováni za pravé proroky a oni sami se většinou za pravé proroky považují také - (např. Am 7, 12 - 15; Mi 3, 5 - 7; Mt 17, 15. 22 n). A protože to ti dotyční často také očividně "myslí dobře", přicházíme omylům jen těžko na stopu.
 • Delší texty (tematickeTexty)
 • Rozlišování je znamením růstu (clanek) - V průběhu duchovního růstu se člověk víc a víc učí rozlišovat tři základní oblasti: 1) Pravou duchovní zkušenost; 2) primárně psychologické pochody, eventuálně s náboženským nátěrem; 3) duchovní klam. Samozřejmě je pravá duchovní zkušenost zabarvena i výchovou, charakterem a lidskými dispozicemi a někdy také zkreslena, ale jádrem dění je působení Ducha svatého v člověku.
 • Svědomím člověk poznává hodnotu konkrétního činu (Benedikt XVI.) (tematickeTexty)

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat odkaz známému

[nahoru]Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz