Věcný rejstřík

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

apoštol

viz Pastýř, kněz, papež, Pavel apoštol, hierarchie

 • Jidáš (clanek) - Kdyby Jidáš Iškariotský svým založením netíhl k velkým věcem, Ježíš by ho asi nepovolal mezi dvanáct apoštolů...
 • Triumfalismus není od Pána (Papež František) (tematickeTexty)
 • Umět vyjít ze zaběhlých kolejí - apoštol Filip (clanek) - V květnu si připomínáme jednoho z apoštolů – svatého Filipa. Učedník Jana Křtitele poznal Ježíše. Bez váhání odešel za ním. Neotálel a vydal se na cestu plnou nechápavosti a dotazů, zkoušek věrnosti a nároků na vytrvalost.
 • Vrtkavý apoštol Petr (clanek) - Petrovo jméno Skála se zdá nepřiměřené, ba přehnané. Petr je vrtkavý, jednou nadšený a pak zase bázlivý. Evangelia vyprávějí o jeho chybách bez přikrašlování, a přesto je povolán stát se hlavou apoštolů a toto pověření není nikdy vzato zpět. Bůh píše často i na křivých řádcích. Nakonec se tento rybář z Galileje stane opravdu „Skálou“, základem, na němž se zdvihá stavba univerzální církve.
 • 11. neděle v mezidobí / mikrokázání (kazani) - Apoštolové by v personální firmě (asi) propadli. Kromě jednoho...
 • Anděl strážný není fantaskní doktrína, nýbrž společník (papež František) (clanek) - Anděl strážný existuje, není to fantaskní doktrína, nýbrž společník, kterého nám dal Bůh na cestu naším životem...
 • Apoštolská posloupnost (clanek) - Milovaní bratři a sestry, během obou posledních audiencí jsme se zamýšleli nad tím, jaký význam má tradice v církvi, a viděli jsme, že se projevuje stálou přítomností Ježíšova slova a života v jeho lidu. Aby však Boží slovo mohlo být stále přítomné, potřebuje někoho, kdo by jej hlásal. Tak vzniká vzájemný vztah: na jedné straně se Boží slovo neobejde bez člověka, na straně druhé je však člověk, který ho hlásá, Božím slovem vázán, bylo mu totiž svěřeno, hlasatel není jeho původcem. Tento vzájemný vztah mezi obsahem – slovem Božím, životem Pána – a osobou, která ho předává, je charakteristickým rysem struktury církve. Tomuto osobnímu aspektu církve se dnes budeme věnovat.
 • Když vyznáváme Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky (clanek) - Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými učedníky.
 • Naděje těch, kdo ztratili naději - učedníci z Emauz (Karl Rahner) (tematickeTexty)
 • Najdou se i lidé zámožní, kterým jejich bohatství neslouží k pyšné nadutosti, ale ke skutkům lásky... (tematickeTexty)
 • O poslání žen (Papež František) (clanek) - Podle židovského práva ženy a děti nemohly skládat důvěryhodné, věrohodné svědectví. Bůh si ale nevybírá podle lidských kritérií. Prvními svědky Ježíšova narození jsou pastevci, prostí a obyčejní lidé; prvními svědky Vzkříšení jsou ženy.
 • Rybolov na Petrově člunu (Benedikt XVI.) (clanek) - Kristus sám sebe a jednotu své církve svázal s tím, kterého nazval Petr, Skála. Skutečně také celá dobrá zpráva ústí do pověření svatého Petra, kterému je svěřeno pást stádce Ježíše Krista, které je jedno a které on bude pást jako celek. Petr a Kristus patří k sobě: z Petrova člunu se stala loď Kristova.
 • Svátek svatého Tomáše, apoštola / Petr Šabaka (kazani) - Má-li někdo pochybnosti, není nenormální...
 • Byl Tomáš nevěřící, anebo závistivý? (clanek) - Přestože každý z apoštolů, kteří viděli na vlastní oči vzkříšeného Ježíše, poskytl Tomášovi přesvědčivé svědectví, nechtěl uvěřit. Je možné, že jeho nevěřícnost plyne ze závisti. Lze vytušit jeho myšlenky: „Proč jsem nemohl být s ním? To není spravedlivé.“ Místo aby přiznal svou závist, hraje chytrého. Závist je zvláště absurdní tam, kde se dotýká duchovního života.
 • Církev není bunkrem nebo uzavřenou pevností (Meditace k Zelenému čtvrtku) (clanek) - Na konci liturgie Zeleného čtvrtku budeme napodobovat Ježíšovu cestu. Tato cesta ale nesmí zůstat pouze liturgickým gestem. Má pro nás být výzvou stále znovu jej zapomenutého, vysmívaného, hledat tam, kde je osamělý; stát při něm tam, kde ho lidé nechtějí znát. 
 • Povolávání Matoušů, aneb dynamika Božího povolání a lidské odpovědi (clanek) - „Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: ,Pojď za mnou!‘ On vstal a šel za ním“ (Mt 9,9). V jediném verši je geniálně vyjádřena dynamika Božího povolání a lidské odpovědi. V naprosto neočekávaný moment lidského života zazáří pronikavé světlo, zazní slovo, které proniká až do morku kostí.

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat odkaz známému

[nahoru]

Náhodný tip

Kristův pohřeb (Miloslav Vl...
Kardinál Miloslav Vlk napsal meditace o smrti a zmrtvýchvstání Krista. Ve svých zamyšleních...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz